Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Oktober 2020

 Nieuws

Informatiebijeenkomst KC Siddeburen
Bij alle projecten uit het Scholenprogramma vinden we het belangrijk om omwonenden en geïnteresseerden zo goed mogelijk te betrekken. Het liefst doen we dat tijdens fysieke bijeenkomsten. Door de steeds wijzigende maatregelen om het Coronavirus terug te dringen, vraagt het organiseren van bijeenkomsten steeds een andere aanpak. Voor Kindcentrum Siddeburen zijn we aan het kijken op welke manier (fysiek in kleine groepjes of digitaal) we u toch kunnen blijven informeren.
Op de agenda staat in elk geval de stand van zaken van de bouw van het nieuwe kindcentrum en de verkeerssituatie. Bent u geïnteresseerd in een dergelijke bijeenkomst? Stuur dan uiterlijk 14 oktober een mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl o.v.v. ‘informatiebijeenkomst KC Siddeburen’. Op basis van de belangstelling kijken we naar de manier waarop we op een veilige manier invulling kunnen geven aan het delen van informatie. Bij dit mailadres kunt u ook altijd terecht met vragen en/of opmerkingen.

Plannen
Het ontwerp voor het kindcentrum is vastgesteld door de stuurgroep. In deze nieuwsbrief kunt u hiervan een aantal afbeeldingen zien!

Verder in deze nieuwsbrief een interview met de nieuwe directeur van obs De Springplank, Loraine Woldendorp. Zij vertelt onder andere wat zij van de plannen vindt.  

 Terugblik

Verkeer
In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat we druk bezig waren met het verkeersplan. Inmiddels zijn de schetsen voor het verkeersplan bijna klaar en willen we deze met u delen. De manier waarop is afhankelijk van de Coronamaatregelen en de belangstelling. Belangrijk is dat de kinderen straks veilig naar school kunnen gaan en weer veilig thuiskomen. 

Sloop boerderij:

Zoals u misschien gemerkt heeft, is de oude boerderij aan de Hoofdweg gesloopt. Dit hebben we gedaan om te voorkomen dat het pand zou instorten. We hebben oude elementen behouden voor hergebruik en het perceel is vlak gemaakt. Op dit moment wordt onderzocht of de ruimte gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de bouw te ontsluiten. Als uiteindelijk alle werkzaamheden voor bouw en verkeer gereed zijn, zal het perceel voor woningbouw worden vrijgegeven.  
Huidige stand ontwerp:
Het ontwerp is vastgesteld door de stuurgroepen we zijn nu bezig met de technische uitwerking. Samen met de gebruikers en de architect werken we aan de puntjes op de i. De gemeenteraad heeft op 24 september het bouwkrediet beschikbaar gesteld. Op dit moment loopt het traject voor de omgevingsvergunning en de aanbesteding voor een aannemer. De aannemer zal zijn steentje bijdragen aan de technische uitwerking.

Corona:
Technisch moet er als het gebouw gereed is een goed ventilatiesysteem in het gebouw zijn. De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over en is er hard gewerkt aan hoe dit precies moet en welke aanpassingen er eventueel aan het ontwerp gedaan moesten worden, zodat er bij de oplevering een installatie in het gebouw is, die Corona-proof is.
Een impressie van het ontwerp voor Kindcentrum Siddeburen

 Vooruitblik

Schoolplein
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ideeën voor het plein en de pleininrichting en denken we na over een eventueel thema. De scholen zijn druk bezig om een partij te selecteren waarmee ze samen het plein kunnen vormgeven. Het plein zal aan de zuidkant van de nieuwbouw komen. In het Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen zijn de belangrijkste uitgangspunten hiervoor vastgelegd. Hieronder ziet u een impressie van hoe het gebouw en het plein verbonden kunnen worden. 
Verkeersplannen
Ook vanuit de gemeenteraad is extra aandacht gevraagd voor de huidige en nieuwe verkeerssituatie. De bestaande ontsluiting van het gebied rondom het kindcentrum heeft verbeterpunten. Deze verbeterpunten worden waar mogelijk meegenomen in het plan voor de nieuwe verkeerssituatie. Dit is een bijzonder complexe opgave en moet zorgvuldig gebeuren. Met het plan wat we aan het uitwerken zijn, willen we met direct belangstellenden in gesprek gaan om samen te kijken naar de plus- en minpunten van het plan. 

Door de Coronamaatregelen hebben we nog niet met u kunnen kijken naar de openbare ruimte rondom het gebouw. We zullen binnen de mogelijkheden van de Corona- maatregelen een inloopbijeenkomst organiseren, om u te informeren over het ontwerp en met u in gesprek te gaan over de verkeersplannen. We streven ernaar om de werkzaamheden aan de openbare ruimte zoveel mogelijk afgerond te hebben bij de ingebruikname van het nieuwe kindcentrum.

Vrijkomende panden
De huidige locatie van cbs De Zonnewijzer zal gebruikt worden voor de ontsluiting van het gebied. Deze nieuwe ontsluiting kan pas worden gerealiseerd nadat de nieuwbouw in gebruik is genomen. Samen met de gebruikers en de omgeving wordt een plan gemaakt om deze tijdelijke situatie zo goed en veilig mogelijk te overbruggen. Wat er met het vrijkomend pand van Kids-First aan de Poststraat te Siddeburen gebeurt, wordt bepaald in samenspraak met de wijk.
Rutger Kopland School
Vanuit het Scholenprogramma wordt onderzoek gedaan naar een bevingsbestendige en duurzame huisvesting voor de Rutger Kopland School in Siddeburen. De school kan niet in het huidige gebouw blijven. Ook aanpassen van het gebouw behoort niet tot de mogelijkheden. Daarom wordt uitgeweken naar de locatie waar nu De Springplank zit. We onderzoeken  op welke manier de Rutger Kopland School deze locatie kan benutten. Daarbij werken we verschillende scenario’s uit. In alle gevallen is het uitgangspunt dat er een stevig en energieneutraal gebouw komt.
Dat doel kunnen we op verschillende manieren bereiken : versterken, verduurzamen en uitbreiden; gedeeltelijk slopen, gedeeltelijk hergebruiken en verduurzamen; volledig slopen en nieuwbouw plegen. Als de plannen concreter zijn, zullen we deze delen met omwonenden. Uiteraard kan de uitvoering pas starten op het moment dat De Springplank is verhuisd naar het nog te bouwen Kindcentrum Siddeburen.

 Achter de schermen

Loraine Woldendorp is sinds kort de nieuwe directeur van De Springplank in Siddeburen. “Het is ontzettend leuk om te werken op deze school. Ik ben momenteel nog zoekende naar hoe de zaken lopen in de school. Het voelt als een warm bad, met een erg hecht team dat heel graag aan de slag wil,” zo vertelt Loraine.
 
Loraine ziet de komst van het nieuwe kindcentrum als een echte toevoeging voor het dorp. “Leuk dat we een nieuw gebouw krijgen waarin alle kindvoorzieningen samen komen. Ik denk dat dat ook goed is. Daarnaast kijk ik ook erg uit naar de samenwerking met de christelijke basisschool, om samen iets moois neer te zetten in Siddeburen.”
Het voorontwerp is inmiddels klaar en hier is Loraine enthousiast over: “Het voorontwerp is mooi, veel gericht op buiten, veel groen en natuur. We krijgen een open ruimte in de school zodat je daglicht midden in het gebouw hebt. Zo te zien wordt het een heel open en licht gebouw.”
In het verleden heeft ze voor de klas gestaan in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Voordat ze directeur van De Springplank werd, was ze schoolleider op het Diamant College in Groningen, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Een dergelijk bouwtraject is geheel nieuw voor haar. “Alles is voor mij nieuw en interessant en voor mijn eigen ontwikkeling vind ik het ook heel leuk om te zien hoe zo’n proces gaat. We nemen met ons team de hele schoolvisie onder de loep en dat is erg leuk om samen te doen. Je wordt gedwongen te kijken naar wat we eigenlijk willen in het onderwijs en hoe we dat willen gaan aanbieden en vormgeven.” Een nieuw gebouw en het uitdiepen van een nieuw onderwijsconcept is iets waar Loraine erg naar uitkijkt.
“We hebben wel een idee over wat we straks in het nieuwe gebouw willen gaan uitdragen. Ik ben heel benieuwd hoe dat er uit gaat zien”, aldus Loraine
 
Deze tijd met Coronamaatregelen heeft het werken wel veranderd en maakt het soms wat lastiger om te overleggen. “Ik zit nog maar kort in het proces, maar merk wel dat je veel online moet overleggen nu. Dat maakt het soms wat ingewikkeld, omdat je met een architect om tafel zit en tekeningen wilt zien bijvoorbeeld.”
 
Loraine is al bezig stappen te zetten richting samenwerking: “We blijven twee zelfstandige scholen, maar ik ga binnenkort met de schoolleider van de christelijke school om tafel over onze visie op samenwerking. We kijken dan naar wat we samen gaan doen en wat we apart blijven doen. Wat voor regels hebben we straks in het gebouw, hoe gaan we met elkaar om, dat soort praktische zaken.”
We hebben het initiatief genomen om de andere basisschool en de kinderopvang informeel te leren kennen. “We doen dit om alvast contact te maken, zodat we straks goed kunnen samenwerken. Binnenkort beginnen we met een lunchwandeling door het dorp. Het is belangrijk om elkaar, voordat het nieuwe gebouw er staat, goed te leren kennen.”
 
Ook voor de kinderen gaat er het een en ander veranderen: “We willen in het nieuwe gebouw veel meer werken met leerpleinen, dus de kinderen wordt gevraagd zelfstandiger te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt straks dus meer van ze gevraagd”, zo legt Loraine uit.  
“Nu zijn we druk met het plein. Dit wordt een mooie plek, waar ze heerlijk kunnen spelen, ontdekken en ravotten. We hebben voor alle verschillende speltypes een leuke plek op het plein. Dit is natuurlijk echt een meerwaarde in vergelijking met het huidige plein. Het gebouw wordt duurzaam en veilig, al is dat voor de volwassenen belangrijker dan voor de kinderen. Voor de kinderen is het leuk dat ze in een heerlijk fris gebouw komen met vele mogelijkheden.”

 Partners

In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum. 

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen en kinder- en peuteropvang. Alle informatie over het scholenprogramma is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Siddeburen die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken. Alle informatie over het Kindcentrum Siddeburen, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Website
Copyright ©  2020, Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? 
Schrijf je dan hier uit.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Midden-Groningen · Postbus 75 · 9600 AB Hoogezand · Hoogezand, Groningen 9600AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp