Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Mei 2020

 Nieuws

Het Coronavirus vraagt om een andere manier van werken voor ons allemaal. We werken zo veel mogelijk thuis en blijven via digitale overleggen in contact met elkaar. Voor nu helaas geen inloopbijeenkomsten. Zodra dit weer mogelijk is, zullen we weer een bijeenkomst organiseren om u te informeren over de voortgang van Kindcentrum Siddeburen. Tot die tijd informeren we u op andere manieren, waaronder via deze nieuwsbrief.

 Terugblik

Er is hard gewerkt de afgelopen periode. De vorm en indeling van het schoolgebouw worden steeds duidelijker. Op afbeelding 1 ziet u een dwarsdoorsnede van het gebouw en op afbeelding 2 ziet u een maquette van hoe het toekomstige kindcentrum er uit kan komen te zien. In de periode tot de zomer werken we verder aan de inpassing van de school in de omgeving. We werken aan de ligging van de pleinen, de "kiss & ride" en het parkeren. Een veilige ontsluiting richting het dorp speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol. 
Afb. 1 Dwarsdoorsnede Kindcentrum Siddeburen           
Afb. 2 Maquette Kindcentrum Siddeburen           
We hebben gegevens verzameld en geïnventariseerd om een goed plan te kunnen maken voor de verkeersafwikkeling. Hierbij zijn de verkeerskundigen betrokken en ook de input vanuit de inloopavond hebben we betrokken bij de planvorming.
Dit heeft geleid tot concrete ideeën die we momenteel aan het uitwerken zijn. Zodra de schetsen klaar zijn, leggen we deze aan u voor. Belangrijk is dat de kinderen straks veilig naar school kunnen gaan en weer veilig thuiskomen.
De gemeenteraad neemt binnenkort het besluit over het bestemmingsplan. Dit is iets later dan aanvankelijk gepland. Er was tijd nodig om alle ingekomen reacties op het bestemmingsplan zorgvuldig te verwerken en in te passen in het plan. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de wijziging van het bestemmingsplan,volgt aansluitend een beroepstermijn van 6 weken.

 Vooruitblik

Op dit moment wordt er druk voorbereid om de oude boerderij aan de Hoofdweg 85 te kunnen slopen. De aanbesteding loopt en de laatste onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd. De uitkomsten hiervan moeten we afwachten. We streven er naar om klaar te zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.
Samen met verschillende partijen wordt  de sloop voorbereid, zo is ook een partij betrokken die zich inzet voor het behoud van monumentale panden. De bouwkundige staat van de boerderij is heel slecht, maar dit neemt niet weg dat monumentale elementen gered kunnen worden voor hergebruik in bijvoorbeeld restauratieprojecten.
Rutger Kopland School
De Rutger Kopland School in Siddeburen was in eerste instantie op zoek naar een nieuwbouwlocatie buiten de gemeente. Dat bleek niet realiseerbaar.
Nu de locatie Rutger Kopland behouden blijft in Siddeburen, heeft de gemeente Midden-Groningen opnieuw naar het gebouw van deze school gekeken. Uit onderzoek is gebleken dat versterking, uitbreiding en verduurzaming van het huidige gebouw niet doelmatig is, gezien de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen. De locatie van de huidige Springplank aan de Poststraat lijkt de meest aangewezen locatie voor een bevingsbestendige en duurzame huisvesting voor het Rutger Kopland School. Deze locatie komt beschikbaar na oplevering van het nieuw te bouwen kindcentrum in Siddeburen. De Springplank zou uitgebreid en versterkt kunnen worden, zodat deze geschikt wordt voor de Rutger Kopland School.
De gemeenteraad  heeft hier op 28 mei positief over besloten.

 Achter de schermen

Architecten Laura Favata en Olaf Janson van De Unie Architecten zijn de ontwerpers van het nieuwe Kindcentrum Siddeburen.

Ze zijn heel enthousiast over de opdracht voor het Kindcentrum Siddeburen, vertelt Laura. “Het is geweldig om een gezond en aardbevingsbestendig gebouw in zo’n mooi gebied te mogen ontwerpen.”
Laura en Olaf hebben in de afgelopen jaren veel verschillende scholen en onderwijsgebouwen ontworpen, niet alleen in de provincie Groningen, maar door heel Nederland.
“In veel gevallen ging het ook om kindcentra met verschillende scholen, vaak in combinatie met kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugdzorg. Plekken waar het kind in de basisschoolleeftijd voor alles terecht kan.”
 
Hoe ver zijn ze met het ontwerp? “We hebben eind maart het schetsontwerp afgerond. Nu zijn we bezig met het voorontwerp”.
In de fase van het schetsontwerp is samen met de toekomstige gebruikers overlegd over en ontworpen volgens hun wensen. “Verschillende scholen zijn er niet voor niets: ze vertegenwoordigen visies op onderwijs, verschillende levensbeschouwingen, waar ouders vaak bewust voor kiezen.
Samen met de gebruikers zoeken we de balans tussen het benutten van de voordelen van samenwerken, leren en leven onder één dak en het bewaren van de eigen identiteit binnen het grotere geheel. Zodat het gebouw niet alleen een functionele ruimte is voor elke school, maar ook een thuis voor alle gebruikers van het gebouw.” Laura geeft aan dat die complexiteit ook het meest interessant aan het traject is: “Op welke manier willen gebruikers samenwerken, en wat betekent dat voor het ontwerp? Dat is ingewikkeld, maar aan de andere kant de kern van ontwerpen: het proberen om mensen zo goed mogelijk te begrijpen en dit te vertalen in een ontwerp dat klopt voor iedereen.”
Het traject gaat nu een volgende fase in. “In het schetsontwerp werkten we op basis van input en wensen van de gebruikers, samen met opdrachtgever en adviseurs, naar een gezamenlijk voorkeursmodel”. In de komende fase, het voorontwerp, wordt dit model uitgewerkt. Dan wordt inzichtelijk hoe de verschillende wensen, eisen, programma’s, materialen en de manier waarop het gebouw in de omgeving past bij elkaar komen. “We willen een gebouw ontwerpen dat past bij de schaal van het dorp en past bij de wereld van kinderen”.

Laura kijkt uit naar de voortgang van het traject en naar hoe alles straks eruit gaat zien. “Ik kijk uit naar het helpen realiseren van een hele nieuwe frisse, duurzame school, met goed geventileerde ruimtes en gezonde materialen: een fijne leer- en werkomgeving waar iedereen straks met plezier naar toegaat”, aldus Laura.

 Partners

In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum. 

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen en kinder- en peuteropvang. Alle informatie over het scholenprogramma, inclusief een kaart met daarop alle projecten, is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Siddeburen die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken. Alle informatie over het Kindcentrum Siddeburen, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Website
Copyright © 2020, Gemeente Midden-Groningen, all rights reserved.

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? 
Schrijf je dan hier uit.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Midden-Groningen · Postbus 75 · Hoogezand, 9600 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp