Copy
AVGUST 2015
BILTEN
View this email in your browser
SKUPAJ ZA ZDRAVJE
BILTEN avgust 2015
Globalni cilj projekta Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju je z izboljšanimi preventivnimi programi v Sloveniji zmanjšati breme bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Dva ključna izdelka bosta zato nadgrajen program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov in nadgrajen program preventive kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih. Pri obeh bo poudarek na zmanjševanju neenakosti v zdravju.
PILOTNO PREVERJANJE NOVIH VSEBIN IN PRISTOPOV V PREVENTIVENM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZMANJŠEVANJU NEENAKOSTI V ZDRAVJU

Vse rešitve trenutno preizkušamo v treh okoljih. V preverjanju sodelujejo različne institucije, nevladne organizacije in strokovnjaki, ki preverjajo izvedljivost novih vsebin ter pristopov s področja udejanjanja javnozdravstvenega poslanstva zdravstvenega doma v lokalnem okolju, učinkovitejšega vključevanja ciljnih populacijskih skupin v preventivno zdravstveno varstvo, presejanj v (referenčnih) ambulantah družinske medicine in nadgrajenega koncepta organizacije, delovanja in obravnav v Centrih za krepitev zdravja. Pilotno izvajanje poteka v Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Sevnica in Zdravstvenem domu Vrhnika.  Pri iskanju rešitev za vključevanje osipnikov v zdravstveni sistem so znatno pripomogli tudi programi projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM), predvsem PUM Celje in PUM Murska Sobota, kjer poteka pilotno izvajanje zdravstvenih storitev za mlade v lokalni skupnosti.

 Marija Magajne, NIJZ, vodja projekta
»Zdravstveni domovi so bili ustanovljeni tudi za izvajanje preventivne dejavnosti in ne le za izvajanje ambulantne dejavnosti. Skrb za populacijo na območju, za katerega je zdravstveni dom ustanovljen, je osnovno poslanstvo zdravstvenega doma. Da lahko izvajaš preventivni pristop,  moraš imeti pregled nad vso populacijo. Te vloge, skrbi za populacijo in skupnostnega pristopa nima nihče drug in skozi njo vidim krovno vlogo zdravstvenega doma v primarnem zdravstvenem varstvu.«
 
REZULTATI PILOTNEGA PREVERJANJA IN ODZIVI IZ PILOTNIH OKOLIJ
Do sedaj znani rezultati po procesnem in sprotnem spremljanju kažejo zelo dobre izide, zadovoljstvo zdravstvenih delavcev, izvajalcev preventivnega programa s prenovljenimi in novimi preventivnimi obravnavami, z novimi pristopi in rešitvami v preventivnem programu, z novo organizacijo, povezovanjem med službami znotraj zdravstva kot  tudi s strokovnjaki in inštitucijami zunaj zdravstva. Več kot očitno je tudi večje zadovoljstvo uporabnikov preventivnih programov in obravnav, prav tako opažamo tudi večjo vključenost ranljivih oseb v preventivne programe in njihovo zadovoljstvo z obravnavami, ki ustrezajo njihovim potrebam. Vse to je bilo kar pričakovano, saj smo vse rešitve gradili na oceni potreb uporabnikov, izvajalcev in sistema. Preberi več o odzivih iz pilotnih okolij.
PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA
Center za krepitev zdravja povezuje preventivo v zdravstvenem domu, hkrati pa zdravstvenemu domu pomaga udejanjati njegovo javnozdravstveno vlogo in skupnostni pristop pri krepitvi zdravja in obravnavi ranljivih skupin prebivalcev v lokalnem okolju.

V programu smo se zelo osredotočili na vlogo patronažne službe pri prepoznavanju ranljivih skupin, ter njeni vlogi pri vključevanju neodzivnikov v preventivne preglede. Menimo, da krepitev tega dela primarnega varstva, da lahko izvajajo nove dodatne naloge, lahko veliko doprinese k boljšemu zdravju in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Patronažna sestra ima zelo pomembno vlogo tudi pri izvajanju preventivnih pregledov npr. pri osebah, ki zaradi oviranosti teh storitev ne morejo biti deležni v ambulantah.

Veliko pozornosti smo namenili tudi pripravi prenovljenih in novih vsebin, pristopov in obravnav za podporo in opolnomočenje za zdrav življenjski slog osebam, ki so ogrožene ali so že zbolele za kronične bolezni (delavnice na področju zdravega življenjskega sloga in opuščanja tveganih vedenj, psihoedukativne delavnice za depresijo, anksioznost in stres, delavnice za sladkorne bolnike, obravnavo oseb po miokardnem infarktu, presejanje in obravnava oseb s funkcijsko manjzmožnostjo …). Vse nove vsebine so bile pripravljene na osnovi ocene potreb uporabnikov in izvajalcev. Veliko novih vsebin je bilo pripravljenih za ranljive osebe, kar se tudi preverja v lokalni skupnosti. V zdravstvenih domovih pa se nove vsebine in pristopi izvajajo v okviru na novo organiziranih centrov za krepitev zdravja.
PRIHAJAJOČI DOGODKI
8. 10. 2015, Terme Zreče - strokovno srečanje Zmanjšanje neenakosti v zdravju – usposabljanje za mentorje PUM, izvajalce preventivnega programa za otroke in mladostnike ter predstavnike območnih enot NIJZ.
6. 10. 2015, Hotel Lev Ljubljana - strokovni posvet Socialna aktivacija in skupnostni pristop za zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
24. 11. 2015, Austria Trend Hotel Ljubljana – Delovno srečanje strokovnjakov na področju preventivnega zdravstvenega varstava otrok in mladostnikov.
26. 11. 2015, Austria Trend Hotel Ljubljana - Delovno srečanje strokovnjakov na področju preventivnega zdravstvenega varstava odraslih.
Vaša mnenja in predloge nam lahko pošljete na skupajzazdravje@nijz.si.
Spremljate nas lahko tudi na Twitterju.
Spremljaj nas na twitterju
Spremljaj nas na twitterju
obišči spletno stran
obišči spletno stran
Piši nam
Piši nam
YouTube kanal
YouTube kanal
Projekt Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju,  katerega cilj je prispevati k  zmanjšanju pojavljanja nenalezljivih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s pristopom vseživljenjske perspektive ter k zmanjšanju neenakosti v zdravju, je financiran v višini 2.352.941,00 EUR, od tega 85 % znašajo namenska sredstva Norveškega finančnega mehanizma, preostalih 15 % pa predstavlja višino nacionalnega sofinanciranja. 
Copyright © *|avgust_2015|* *|Nacionalni inštitut za javno zdravje|*, Vse pravice pridržane.
Pišite nam na: skupajzazdravje@nijz.si
Če ne želite prejemati biltena klik na odjava.