Copy
AVGUST 2016
BILTEN
View this email in your browser
SKUPAJ ZA ZDRAVJE
BILTEN AVGUST 2016
ISKRENA HVALA vsem, ki ste sodelovali v projektu!
 
Junija 2016 smo zaključili z večino aktivnosti projekta Skupaj za zdravje, iz njega izhajajoča spoznanja, ugotovitve in nadgrajeni modeli preventivnega zdravstvenega varstva pa se bodo v praksi razvijali tudi v prihodnje.
Skupaj smo dosegli namen in glavni cilj projekta. Z vašo pomočjo smo ustvarili nove modele in pristope na področju preventivnega zdravstvenega varstva, s katerimi bomo prispevali k boljšemu zdravju in zmanjševanju neenakosti v zdravju za vse skupine prebivalstva. Nastala sta dva ključna izdelka projekta - nadgrajen program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter nadgrajen program preventive kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih.
V projektu ste sodelovali številni strokovnjaki z različnih področij dela, zato je doprinos vsakega posameznika pomenil nujno potreben kamenček v mozaiku.

Za konstruktivno sodelovanje se vsakemu posebej iskreno zahvaljujemo. 

Prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.,
direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

Prepričan sem, da bodo rezultati projekta dolgoročno prispevali k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije. Prizadevali si bomo, da bodo rezultati prepoznani in uporabljeni pri oblikovanju bodočih programov, ki jih bomo v Sloveniji implementirali v okviru zdravstvene dejavnosti - v dobro bodočih generacij otrok in mladostnikov ter vseh ostalih skupin prebivalcev v Sloveniji. 
V obširnem in strokovno zasnovanem projektu je tako pri razvoju kot pri pilotnih preskušanjih sodelovalo več kot 60 strokovnjakov različnih profilov iz vseh enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter več kot 100 zunanjih sodelavcev iz različnih strokovnih področjih. Sodelovale so tudi institucije drugih resorjev, ki s svojimi aktivnostmi in znanjem prispevajo k premostitvi ovir ranljivih skupin prebivalstva, kot so centri za socialno delo, Zavod za zaposlovanje in nevladne organizacije.
V obširnem in strokovno zasnovanem projektu je pri razvoju kot tudi pri pilotnih preskušanjih sodelovalo veliko strokovnjakov različnih profilov in strok.
Zaključno srečanje projekta Skupaj za zdravje
Ljubljana, 24. maj 2016
Na zaključnem srečanju projekta smo se srečali s skoraj 200 strokovnjaki iz različnih sektorjev in področij dela, ki so s svojim doprinosom v času trajanja projekta pomembno vplivali na oblikovanje rešitev za boljše zdravje prebivalcev Slovenije. Na sklepnem srečanju so bili predstavljeni rezultati in izdelki projekta, kjer so svoje izkušnje delili tudi predstavniki projektnega partnerja, Norveškega inštituta za javno zdravje. V okviru okrogle mize so se sodelujoči osredotočili na vprašanje implementacije rezultatov na sistemski ravni in posledično njihove uporabe v prihodnje. Več o dogodku, vključno s prezentacijami, je objavljeno na tej povezavi.
Zaključno srečanje projekta »Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju«Ljubljana, 24. maj 2016
Publikacija projekta Skupaj za zdravje
Ključna izhodišča, rezultati in smernice za prihodnji razvoj
Ob zaključku projekta je nastal še en izdelek v obliki publikacije, kjer smo povzeli ključna izhodišiča, rezultate in smernice za prihodnji razvoj. Udeleženci ste tiskano verzijo prejeli na zaključnem dogodku, za vse ostale je na voljo v elektronski obliki v slovenskem in angleškem jeziku. 
Vsi izdelki, ki so nastali v času projekta, so dostopni v elektronski obliki na spletni strani. Če bi nam radi sporočili svoje mnenje ali predlog, nam ga pošljite na skupajzazdravje@nijz.si. Ne pozabite nas še naprej spremljati na TwitterjuFacebooku, spletnih straneh TO SEM JAZ in ZDAJ
Spletna stran projekta Skupaj za zdravje
Informacije o preventivnih pregledih za otroke in mladostnike. 
Skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati, kot govoriti.
Z veseljem smo sodelovali v zanimivem in obsežnem projektu, še z večjim veseljem pričakujemo učinke našega skupnega dela. 
Spremljaj nas na twitterju
Spremljaj nas na twitterju
obišči spletno stran
obišči spletno stran
Piši nam
Piši nam
YouTube kanal
YouTube kanal
Projekt Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju,  katerega cilj je prispevati k  zmanjšanju pojavljanja nenalezljivih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s pristopom vseživljenjske perspektive ter k zmanjšanju neenakosti v zdravju, je financiran v višini 2.352.941,00 EUR, od tega 85 % znašajo namenska sredstva Norveškega finančnega mehanizma, preostalih 15 % pa predstavlja višino nacionalnega sofinanciranja. 
Copyright © *|avgust_2015|* *|Nacionalni inštitut za javno zdravje|*, Vse pravice pridržane.
Pišite nam na: skupajzazdravje@nijz.si
Če ne želite prejemati biltena klik na odjava.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nacionalni inštitut za javno zdravje · Trubarjeva 2 · Ljubljana 1000 · Slovenia

Email Marketing Powered by MailChimp