Copy

I dette nyhetsbrevet samler vi informasjon fra prosjekter knyttet til strategi Veikart 2020:

 • Fremtidens nettsystem
 • Morgendagens kundesystem
 • Synergi - felles IT-plattform
 • ERP
FREMTIDENS NETTSYSTEM

Fremtidens Nettsystem vil realiseres i samarbeid med Powel, hvor vi gjennom samordning av eksisterende avtaler for NETBAS og OpenNIS vil bygge en modernisert løsning som ivaretar nettselskapenes systembehov.

På NIS-dagen den 26. januar i Bodø presenterte Powel deres skyplattform, Powel.net, som er sammensatt av behovsbaserte tjenester som effektivt skal understøtte arbeidsprosessene til nettselskapene. I Powel.net vil det fortløpende utvikles og tilgjengeliggjøres tjenester hvor mobile arbeidsprosesser, åpne grensesnitt og standardisert arbeidsflyt står sentralt.

Våre eierselskap får anledning til å påvirke tjenester som utvikles på Powels globale plattform, samt muligheten til å oppnå snarlige effektiviseringsgevinster gjennom umiddelbare leveranser. I moderniseringen er fokus på kjerneprosessene rundt Drift og Overvåkning, Planlegging og Utbygging, Vedlikehold, Rapportering, og Montøroperasjoner.

Klikk her for å lese mer om følgende:

 • Informasjon om fakturering 2017
 • Langsiktig økonomimodell
 • Veien videre
Ved spørsmål til prosjektet ta kontakt med Kim Oppedal på mail eller telefon 934 57 308.
MORGENDAGENS KUNDESYSTEM
Forskriftene setter krav til at nettselskapene skal ha egne kundesystem fra 1. januar 2019. Nettalliansen søker en effektiv løsning på dette, som blant annet innebærer at vi ikke anbefaler en splitt av dagens KIS løsninger. Morgendagens kundesystem skal bli enklere, både operativt og organisatorisk. 
Vi har utsatt møtet som ble satt til 6. mars, og ny tentativ dato er 26. april. Vi kommer tilbake med mer informasjon. 

Ved spørsmål ta kontakt med Stig Roar Habbestad på mail eller 402 20 406.
SYNERGI

Status pr 23.02.17

 • Informasjonsmøte Bergen, strategi Veikart 2020 og Synergi.
 • Etablere ny linje til Stryn Energi, ferdigstille restanseoppgaver/installasjoner
 • Gjennomgå erfaringer fra Stranda Energi som har hatt en problematisk oppstart. Kartlegging og kompetanse til Embriq og underleverandører har vært mangelfull og resultert i flere problemsituasjoner. Situasjonen er forbedret og har hele prosjektteamets fokus til alle problemer er løst.
 • Løsningsdokumentasjon og planer for Hammerfest Energi, HLK og Tinn Energi ferdigstilles og avklares med hvert selskap.

Utførte aktiviteter uke 7

 • Arbeid med å ferdigstille restanser i de tre første selskapene på SYNERGI.
 • Etablere driftsrutiner, fokus på å få løst saker raskt. Vært litt treghet i å få løst saker i oppstartsfasen.
 • Driftrapportering, planlegge og starte opp med driftsmøter for de første selskapene.
 • Arbeid med standardisering på hvordan benytte synergi muligheter i grunnpakken og opsjoner.
 • Spisse opplæring på funksjoner som gir best synergi i eget og mellom selskapene i SYNERGI.
 • Oppstartsmøter og workshop med SYNERGI selskaper.

Aktiviteter fremover

 • Sette opp en total Synergi plan
 • Innstilling til styringsgruppen på opsjonsvalgene
 • Sette opp ny plan for informasjonsmøter 2017
 • Ivareta nye selskaper som vil inn i Synergi plan/utrulling
 • Etablere Hammerfest, Tinn og HLK på Synergi plattformen

Informasjonsmøter

 • Trondheim: 15. mars  
 • Tromsø: 16. mars
 • Oslo: 28. mars
 • Hemsedal: 19. april
 • Telemark: 20. april
Hold av datoen når det passer for deg. Invitasjon med påmelding kommer.

Ved spørsmål ta kontakt med Leif Naglestad på mail eller mob 958 86 814.
Du kan lese mer om prosjekt Synergi på samhandlingsnettet. 

NETTALLIANSENS ANSATTE

Torgeir Brovold

Administrerende direktør
Telefon 906 66 800
torgeir.brovold@nettalliansen.no

Maria Rodahl Johansen

Leder Beredskap og HMS
Telefon: 952 48 863
maria.johansen@nettalliansen.no

Gunnar Bell

Innkjøps- og administrasjonssjef
Telefon: 900 66 064 
gunnar.bell@nettalliansen.no

Lars Eirik Olsen

Prosjektsjef
Telefon: 930 90 468
lars.eirik.olsen@nettalliansen.no

Anniken Pettersborg

Leder Samfunnskontakt og Kommunikasjon
Telefon: 412 20 888

Stig Roar Lier Habbestad

Leder IT
Telefon: 402 20 406

Kjartan Mjøsund

Virksomhetsarkitekt / Enterprise Architect
Telefon: 926 17 408
Hvis du ikke ser bildene i nyhetsbrevet kan du endre innstillingene i din nettleser til å tillate bilder,
 eller se denne eposten i din nettleser.
Om du ikke vil motta nyhetsbrevet fra oss kan du melde deg av her: Avmelding

NETTALLIANSEN AS
Valdresvegen 1129, 2936 Begnadalen
Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
61 34 74 00 | post@nettalliansen.no
www.nettalliansen.no

Copyright © 2015 NETTALLIANSEN


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nettalliansen · Haakon VII gate 9 · Oslo, 0123 · Norway