Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
November 2015

Het eind van dit jaar komt alweer snel in zicht. Hoog tijd voor een blik in de toekomst. Op de website vindt u onze (concept) Roadmap, waarin we beknopt uiteenzetten waar we met het BIM Loket naartoe willen. Het BIM Loket Jaarplan 2016 doorloopt op dit moment het circuit voor besluitvorming. Ons netwerk heeft aan alle kanten bijgedragen om een stevig plan neer te zetten. Fijn! Het laat zien dat wij echt met elkaar het BIM Loket vormen.

De afgelopen weken waren we als BIM Loket present op onder meer het EFL-congres voor de B&U, de BIM Marktdag van Rijkswaterstaat en op de GeoBuzz. Positieve ervaringen, die smaken naar meer.

Doe de test: Hoe goed is uw organisatie op weg met BIM?

BIM-maturity onderzoek BIR krijgt vervolg

Wilt u graag weten hoe goed uw organisatie op weg is met het gebruik van BIM? Hoe uw organisatie zich daarbij verhoudt tot andere organisaties in uw branche? En op welke aspecten er mogelijkheden liggen om het BIM-niveau te verbeteren? De Bouw Informatie Raad (BIR) nodigt u uit om deel te nemen aan een onafhankelijk BIM-maturity onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Twente. Tot 8 januari kunt u de online enquête invullen.

In mei 2014 startte de Universiteit Twente, in opdracht van de BIR en de NEVI, een tweejarig onderzoek naar de volwassenheid van het BIM-gebruik in de Nederlandse bouw- en GWW-sector. Als eerste onderdeel van het onderzoek is onder vijftig bedrijven een sectoranalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een rapportage, die u bij de BIR kunt downloaden. Voor de sectoranalyse werd een BIM-maturity model ontwikkeld. In de tweede fase van het onderzoek wordt dit model gebruikt voor een bredere sectoranalyse, aan de hand van enquêtes.

Implementatie CB-NL krijgt komend jaar impuls

Met CB-NL kunnen bouwpartners elkaar beter verstaan

Dit jaar is CB-NL versie 1.0 gelanceerd en opgenomen in het BIM Loket. Tijdens een demonstratiemiddag in juni werden aan de hand van usecases de mogelijkheden getoond. Het komend jaar zet het BIM Loket in op implementatie van CB-NL in praktijkprojecten. Concrete toepassingen zijn in voorbereiding rond een B&U-project en een infraproject. Daarnaast richt de aandacht zich op verdere uitbreiding van de mappings. Door deze mappings kunnen verschillende datasets (zoals normen, standaarden, bibliotheken) met elkaar worden verbonden, waarbij CB-NL als koppelmechanisme fungeert. Ook wordt een beheerorganisatie ingericht, waarin onder meer CROW en STABU vertegenwoordigd zijn. De eerste bijeenkomst van dit redacteurenoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Vanuit dit overleg zal CB-NL steeds meer vorm en inhoud krijgen, waarbij CB-NL de producten van verschillende partijen aan elkaar verbindt. Er komt een aansluitplan om nieuwe partijen te stimuleren zich bij CB-NL aan te sluiten. Om dit vliegwiel verder op gang te krijgen, is extra geld nodig. Twee leden uit bestuur & partners van het BIM Loket hebben onlangs hun actieve inzet hierbij toegezegd.

De Conceptenbibliotheek Nederland (CB-NL) voor de gebouwde omgeving is een soort digitaal woordenboek van bouwgerelateerde termen (‘concepten’). De CB-NL is ontwikkeld als een ‘vertaalmechanisme’: het idee is dat bouwpartners hun eigen software en bijbehorende vocabulaire gebruiken en toch betekenisvol data kunnen uitwisselen in BIM-projecten. CB-NL kan nu al gebruikt worden! Overweegt u om in uw software verbindingen te leggen met de CB-NL of heeft u daarmee al ervaring opgedaan, dan komen we graag in contact met u! Geef uw vragen of feedback door aan de beheerorganisatie via helpdesk@bimloket.nl. Opmerkingen die sinds de oplevering zijn achtergelaten op de CB-NL viewer, worden nu verwerkt. Binnenkort komt de mapping van de NL/SfB classificatie aan de CB-NL beschikbaar, wat de praktische bruikbaarheid van de conceptenbibliotheek voor de B&U-sector aanzienlijk zal verhogen.

BIM Loket spreekuur is een blijvertje

Vaker welkom met uw vragen en suggesties

In oktober nodigden wij u voor het eerst uit om bij het BIM Loket “op de koffie” te komen. Van dit laagdrempelige spreekuur is door veel mensen gebruik gemaakt. Ze kwamen langs met vragen, of gewoon om even kennis te maken. De meesten bezochten ons op de Bouwcampus, maar er werd ook van skype gebruik gemaakt. Het spreekuur beviel zo goed, dat we besloten hebben om het structureel te maken. Een keer in de ongeveer twee maanden ruimen wij een ochtend voor u in. De eerste gelegenheid is op 30 november, maar dit spreekuur is al helemaal vol. De volgende gelegenheid is 22 februari, van 10:00-12:30. U kunt zich alvast aanmelden via info@bimloket.nl, dan plannen wij een afspraak met u in.

Dura Vermeer omarmt open BIM-standaarden

“Sneller, beter, goedkoper én leuker bouwen!”

Dura Vermeer heeft één BIM-werkwijze geïntroduceerd, gebaseerd op landelijke en internationale open standaarden. Dat een grote bouwer deze stap zet, is een belangrijk signaal voor de markt. De hele organisatie van Dura Vermeer en alle toeleverende partijen zullen voortaan informatie en modellen volgens deze standaarden verwerken in BIM. Concreet baseert het bedrijf zich op de volgende invulling van geldende landelijke en internationale normen en afspraken rond proces, structuur en informatie: RVB BIM norm v1.1, ISO 16739:2013 – in combinatie met IFC 2x3, NL/SfB (minimaal 4 karakters) en Dutch Revit Standards (DRS) V2.0. Door het hanteren van deze standaarden verwacht Dura Vermeer sneller te kunnen (samen)werken, met minder misverstanden in de informatieoverdracht. Voor meer informatie: www.duravermeer.nl/expertise/bim.
 

Vraag het de helpdesk!

De BIM Loket helpdesk is er voor u

Het BIM Loket is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. Ook algemene BIM-vragen zijn bij ons van harte welkom, wij helpen u om de juiste kanalen te vinden. Heeft u een vraag over BIM en open BIM-standaarden? Wilt u meer weten over het aanbod of de toepassing van een open BIM-standaard? U kunt met al uw vragen terecht op helpdesk@bimloket.nl.

Conferentie GeoBIM Europe 2015

Special Session by BIM Loket: Open BIM Standards in the Netherlands

Op 10 en 11 december organiseert Geospatial Media and Communications de conferentie GeoBIM Europe 2015. Deze twee dagen nemen sprekers uit heel Europa u mee in ontwikkelingen rond digitale standaarden in de bouw. Dit jaar is er onder meer aandacht voor toepassingen van GeoBIM voor smart cities en voor ondergronds bouwen (donderdag) en voor facility management en 3D modellering (vrijdag). Het BIM Loket verzorgt een middagsessie op dag 2.
Voor meer informatie en inschrijven: www.geo-bim.org/Europe.

Agenda

30 november
Spreekuur BIM Loket (volgeboekt)
De Bouwcampus, Delft

10 december 2015
het BIM event
Maarssen
meer informatie

10-11 december 2015
GeoBIM Europe
Amsterdam
meer informatie
(BIM Loket track op 11 december)

12-13 januari 2016
Lancering Bouwcampus
De Bouwcampus, Delft
www.debouwcampus.nl

22 februari 2016
BIM Loket spreekuur
De Bouwcampus, Delft
aanmelden

16-19 oktober 2016
5th International Symposium on Life -Cycle Civil Engineering, IALCCE2016
Delft
meer informatie
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp