Copy
Amelander historie-krant december 2016
View this email in your browser
NIEUWS
Presentatie boek 'Gestrand, Gered, Geborgen' van Thijs Gras
Op dinsdag 29 november werd onder de aanwezigheid van een dertigtal genodigden het boek ‘Gestrand, gered, geborgen’ van historicus Thijs Gras in hotel De Jong in Nes gepresenteerd. Het boek beschrijft de aanloop, verloop en nasleep van twee complexe strandingen van... Lees verder>>>

Mysterieuze tekens op balk van het voormalig Cammingha Slot

Deze balk is een overblijfsel van het puinmateriaal uit een in 2006 gesloopte boerderij in Buren. De balk zat ooit in het Slot. Op de balk staan mysterieuze tekens. Wat zouden ze kunnen betekenen? Lees verder>>>

De Sneuper met H. van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver

Het winternummer van De Sneuper heeft als coververhaal 'Vluchtelingen 1940-1945'. Doede Douma en Reinder Tolsma onderzoeken de stroom vluchtelingen en evacués die Noordoost-Friesland en met name Oostdongeradeel overspoelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. En meer interessante artikelen! De Sneuper is verkrijgbaar bij de boekhandels op Ameland. Meer info

Twee nieuwe rubrieken op website

Deze maand zijn twee nieuwe rubrieken aan de website toegevoegd, namelijk van stichting 'De Ouwe Pôlle' en Oud Amelandt. In deze rubrieken vindt u algemene informatie over deze stichtingen. Wij werken met hen samen bij het ontsluiten van de geschiedenis.

HISTORIE
De viool van Sippe Theunis

Anthonius Sipkes de Jong werd geboren 18 februari 1836 in Buren en overleed bijna 90 jaar later op 15 januari 1926 te Nes, in het huis wat nu bekend is als café, restaurant De Klimop. Hij was de jongste zoon van Sipke Gerbens de Jong en Trientje Douwes Metz. Sippe Theunis werd hij in de volksmond genoemd. Bij het overlijden van zijn vader was er onder de 10 erfgenamen ruim 50.000,- gulden... Lees verder>>>

Winterse oversteek van Jaap Metz

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd Jaap Metz op 7 mei geboren als zesde kind in het gezin van Jacobus Metz en Dorothea Mosterman. Jaap werd geboren in een boerderij aan de Kooiweg te.... Lees verder>>>

De geschiedenis van Ameland: een onafhankelijk ministaatje

Het is vrij onbekend dat Ameland pas sinds 1801 formeel tot Friesland behoort en dat het rond 1650 zelfs een soort onafhankelijk ministaatje was, niet onderworpen aan Friesland of aan de Republiek. Lees verder>>

Bakenloodjes van Harlingen ook voor het Amelander Zeegat

De bakenloodjes van Harlingen hebben ook dienst gedaan voor het Amelander Zeegat. Aan het begin van de 18e eeuw werd de zorg voor de betonning in het Amelander Zeegat overgedragen aan het armenbestuur van... Lees verder>>

Ameland en de jezuïeten

Iedere Amelander kent de oude rooms-katholieke begraafplaats aan de Ballumerweg. Maar bijna niemand weet meer dat op dit kerkhof, voorheen behorende bij het oude katholieke kerkje, ook de overblijfselen liggen van vele paters Jezuïeten. Lees verder>>

GENEALOGIE
Op het spoor van Ritske Jelmera
Jesse Wiegersma zocht in zijn vrije tijd de stamboom van zijn vaderskant uit. De oma van zijn opa, Grietje Lieuwes Banga, blijkt van Ritske Jelmera (1383-1450) af te stammen. Hij was de eerste Vrij- en Erfheer van Ameland die rond 1425 het Jelmera Slot in Ballum liet bouwen. Lees hoe Jesse op het spoor kwam van zijn bijzondere voorouder.    Lees verder>>>
Het gezin van Dirk Brouwer en Simkje de Jong uit Buren
Dirk en Simkje kregen 11 kinderen, 95 kleinkinderen en vele achterkleinkinderen. Meinte Bonthuis beschrijft de genealogie van dit grote gezin met vele nazaten. Meer info>>
OPROEPEN
Gezocht: foto's van fam. De Jong
Sinds 2013 doet Henk Nota onderzoek naar de nazaten van de familie Gerben Pieters de Jong en Engeltje Gerlofs. Hun nazaten zijn praktisch alle rooms-katholieke takken van de tegenwoordige families de Jong op Ameland. De bedoeling is een boekwerk te maken met gegevens, prentjes en foto's. Nota zoekt nog foto's van een aantal personen. Wellicht kunt u helpen. Bekijk zijn oproep>>>
FOTO
Honderden Amelander bidprenten 
Een paar weken geleden plaatsten we op het forum een oproep om bidprentjes in te sturen. Die verzamelen we voor een album in de genealogische beeldbank Amelanders. Inmiddels is er ruimschoots aan deze oproep gehoor gegeven. Dankzij Meinte Bonthuis en Gerard van Spanje kunt u ruim 300 bidprentjes bekijken!>>>
Onbekende personen op foto
Gert van de Kamp stuurde deze foto in. In het midden voorin zit Wopje Douwes de Boer uit Hollum. Wie zijn de andere personen op deze foto? Zijn ze familie van elkaar? En waar is de foto genomen? 
Bekijk de foto in hogere resolutie
 © Amelander Historie 2016, All rights reserved.
Bekijk oudere nieuwsbrieven>>>

Ons e-mailadres is:
info@amelanderhistorie.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list