Copy
Nieuwsbrief PvdA Den Bosch voor leden en belangstellenden
View this email in your browser
Beste lezer,

Onze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt gemaild naar leden en belangstellenden en ook gedeeld op social media. Een nieuwsbrief zonder toeters en bellen, maar met veel handige verwijzingen naar artikelen op onze eigen website. Deze maand uiteraard weer met de "vijf vragen aan..." , maar ook met een nieuwe rubriek: de column van Nanne, Voorts een gastopinie van Annegien Wijnands over progressieve samenwerking.

OPENING POLITIEKE SEIZOEN

Op 2 september openden wij het Politieke Seizoen met een BBQ bij het Warm Onthaal. Een mooi begin van een seizoen vol activiteiten!

GEMEENTERAAD

De volgende Gemeenteraad is op 21 september. U kunt onze agenda en die van de gemeente 's-Hertogenbosch heel makkelijk zelf volgen. Lees er hier meer over.

CANVASSEN

Op 24 september gaan we canvassen in Rosmalen. Onze campagne-coördinator Harm Rijks geeft hier meer informatie.

#BIEBDEBAT

Op 30 september organiseren we een BIEBdebat onder de titel Weener XL, effectief of destructief. U kunt er hier alles over lezen.VIJF VRAGEN AAN....

Een rubriek om kennis te maken met leden van onze afdeling. Deze keer zelfs twee "Vijf vragen aan..."Vijf vragen aan... Piet Janmaat.

Vijf vragen aan Heleen Huizenga.

U vindt hier een overzicht van deze rubriek.

VACATURES


Op 23 november loopt de bestuurstermijn af van het huidige afdelingsbestuur van de PvdA Den Bosch. Als voorzitter stel ik me graag herkiesbaar en dat geldt ook voor een aantal andere bestuursleden. Er ontstaan wel drie vacatures. Die van secretarispenningmeester en algemeen bestuurslid. Lees er hier meer over.

VOORAANKONDIGING ALV

De algemene Ledenvergadering is dus op 23 november om 20.00 uur. Lokatie en agenda volgen, maar noteer de datum alvast.

GASTOPINIE

Ik vroeg Annegien Wijnands, voorzitter van de afdeling Helmond, een gastopinie te schrijven over progressieve samenwerking. Hier kunt u het lezen.

DE COLUMN VAN NANNE

Een nieuwe rubriek. Nanne Scholtens vraagt zich af of wie hij moet gaan stemmen. En dan weet ik wie ik kies.

TOT SLOT

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten en in ieder geval tot de volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, 


Reinoud van Uffelen
Voorzitter PvdA Den Bosch

De volgende nieuwsbrief van PvdA Den Bosch verschijnt eind oktober. Voor die tijd zullen er wel de nodige berichten geplaatst worden op onze website. Deze worden ook via Facebook en Twitter gedeeld. 
Copyright © 2016 PvdA Den Bosch, All rights reserved.

Contactgegevens PvdA Den Bosch

Onze fractie

Ons bestuur

Ons ombudsteam

Agenda PvdA Den Bosch


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp