Copy
24 december 2018
 

Beste lezer,
 
U leest nummer 41 van onze nieuwsbrief, waarin we ter afsluiting van 2018 het volgende met u willen delen:

Het Memorial Damslachtoffers is als oorlogsmonument vanaf 7 mei 2016 onderdeel van de Dam, op een plek van dynamiek en activiteiten. Onder de naamstenen liggen kabels en leidingen die onderhoud behoeven. Af en toe staat er een object op een of meerdere naamstenen; zaken die schade veroorzaken aan het Memorial en dat moet worden voorkomen.
Sinds eind 2017 vindt er regelmatig overleg plaats tussen het bestuur, ontwerper Moniker, Gemeente Amsterdam en steenbedrijf Gielkens.
Het is duidelijk dat er behoorlijke slijtage is van diverse stenen, met name door zware voertuigen op de ‘laad-en-los’-plek op de hoek Damrak/Dam. 
Daarnaast zijn er beschadigingen die zijn ontstaan aan de naamstenen van het Memorial, waarschijnlijk door ‘onzorgvuldig handelen’ bij noodzakelijke werkzaamheden op de Dam en het opnieuw inpassen van de naamstenen in de bestrating. 

Tijdens de ontwerpfase is zorgvuldig overleg geweest tussen alle partijen over aanwezige leidingen, toekomstige werkzaamheden en is het materiaal en ontwerp uitgebreid getest op hardheid en slijtage. De uitkomst toen gaf een zeer gunstig resultaat, maar de huidige omstandigheden noodzaken ons om alles opnieuw te bekijken en te beoordelen. Dat alles, maar ook toekomstige werkzaamheden maken het nú noodzakelijk dat er zorgvuldig naar een juiste oplossing gezocht moet worden, en dat duurt helaas iets langer dan gewenst. Met een nieuwe burgemeester zijn er ook medewerkers die van positie wisselden en moeten er nieuwe aanbestedingen komen met bijvoorbeeld aannemers. Op dit moment wordt alles adequaat door de Gemeente opgepakt en de stand van zaken is:
  • Er is grote en minder grote schade aan diverse naamstenen. De stenen die het meest dringend vervangen moeten worden (4 à 6) zullen vervangen worden door de nieuwe uitvoering met epoxy. Alle andere stenen met schade, en vervolgensdestenen met schade/ernstige slijtage, worden t.z.t. in dezelfde nieuwe uitvoering met epoxy vervaardigd en vervangen.
  • Deze nieuwe stenen zullen terugkomen op hun plek, behalve die stenen die het dichtst op de hoek Damrak/Dam liggen (Popke Bakker, Wim vd Boogaard, Bep de Boer, Henk Smit). Daarvoor zal een nieuwe plek gekozen worden richting Nieuwendijk en/of net na Nieuwendijk. Wij houden hierover contact met de betreffende nabestaanden.
  • De Gemeente heeft toegezegd er alles aan te doen om hun diverse afdelingen (nogmaals) te attenderen op de aanwezigheid van dit oorlogsmonument en de zorg en aandacht die het nodig heeft. 
  • Niet alleen de nieuwe aannemer zal goed gebriefd worden zodat hij weet dat er sprake is van een bijzonder monument waarmee voorzichtig omgesprongen moet worden, ook zal dit gebeuren bij de uitvoerders van het anti-terreurbeleid zodat de stenen niet onder betonblokken liggen of komen te liggen en ze geen blokken zomaar op stenen gaan plaatsen. Dat geldt ook voor de nieuwe posities bij verschuiving.
  • Sinds december staat er soms -tijdelijk- een eetkraam op de hoek Nieuwendijk, die moet binnen de met ijzeren 'pinnen' aangeduide locatie staan, en niet op de naamstenen.  Er worden in het geheel geen nieuwe vergunningen meer afgegeven zodat uiteindelijk helemaal geen karren meer op de Dam zullen staan.
  • Ieder jaar zal niet alleen het Nationaal Monument extra worden gereinigd maar ook het Memorial Damslachtoffers. 
  • Er wordt alles aan gedaan om vóór 4 mei het Memorial weer netjes te presenteren. Daarna blijven we in overleg om het gehele Memorial voor de toekomst te behoeden voor schade. We houden u op de hoogte. Bij vragen kunt u ons altijd mailen via dam07051945@gmail.com

 Om de bekendheid van het Memorial te vergroten zal er een artikel verschijnen in het personeelsorgaan van de Gemeente. 
De gemeente heeft een nieuw beleid om kunstwerken en oorlogsmonumenten in de stad te voorzien van een stalen informatieplaquette dat ook bij het Memorial zal komen en deze webpagina zal binnenkort met tekst worden aangevuld. 
De stichting is in gesprek om aansluiting te verkrijgen bij de Liberation Route Europe, een Internationale herdenkingsroute door regio’s zoals tijdens de opmars van de geallieerden.

Het boek Drama op de Dam – 7 mei 1945’ heeft inmiddels al mooie recensies mogen ontvangen en diverse lezers hebben de moeite genomen hun bevindingen te laten weten. We hopen dat eenieder in de eigen omgeving over 7 mei 1945 spreekt, zodat deze geschiedenis met vreselijke gevolgen meer onder de aandacht komt. Het is een mooie geste om het boek cadeau te doen, te koop via onze website of via iedere boekwinkel. Voor afname van grotere aantallen kan een korting worden verkregen via email boekbestelling@7mei1945.nl

We blijven verder onderzoek doen naar de omstandigheden van de beschieting en naar personen, zoals de gewondenlijst en koppeling van personen die op foto’s worden herkend. Kent of herkent u iemand op een foto in het boek of op de website, wilt u dat dan aan ons doorgeven?
Lees ook de laatste getuigenis van 2018: het bijzondere verhaal over Joop Passtoors, zijn tas, de kiosk en de kioskdame.
Volg ons op de Website en Facebook voor regelmatig nieuwe updates.

Herhaling: 7 mei zal door de Stichting niet jaarlijks (in groter verband) een herdenking worden georganiseerd. Wel onderzoeken we de mogelijkheden om op 
7 mei 2020 een passende bijeenkomst te organiseren. Indien u hierover wilt meedenken dan kunt u contact opnemen via email dam07051945@gmail.com 

De Stichting kan uitsluitend bestaan door uw giften en dit blijft nodig voor verder onderzoek, en het in stand houden en verder ontwikkelen van de website. Zonder giften is het voortbestaan van de website niet mogelijk.
Uw financiële bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer:
NL10 INGB 0008 136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 en is fiscaal aftrekbaar omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.

Helaas kregen we ook dit jaar weer bericht van ziekte en overlijden van contactpersonen. We zijn dankbaar dat we hun verhaal nog konden vastleggen. Op 9 december overleed Aat Veldhoen. Als jongetje was hij getuige van de schietpartij en heeft zijn impressie in een tekening verwerkt die wij mochten gebruiken voor de omslag van ons boek. 
In gedachten zijn we bij hen die gemist worden.
 
Het bestuur wenst u en uw naasten veel gezondheid en geluk voor 2019.
 
U mag ons altijd mailen dam07051945@gmail.com

Dank u wel,
Het bestuur
 
 


Links
website stichting
plaatseensteen
facebookpagina stichting
twitter stichting

Het memorial voor Damslachtoffers werd mede mogelijk gemaakt door vele particuliere donaties,  Yip Group, Mondriaan Fonds, AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam, Amsterdams Comité 4 en 5 mei, Tours & Tickets, Koninklijke Industrieele Groote Club, Rabobank Amsterdam, Madame Tussauds, Gassan, NH collection Grand Hotel Krasnapolsky, De Roode Leeuw, Stadsarchief Amsterdam, Rode Kruis, NIOD, NIMH, Nederlands Fotomuseum, Nationaal Archief, Mijn Genea, Condomerie, de Bijenkorf, ABN AMRO N.V, Erfgoed Logies, Maison de Bonneterie, 123inkt, StamboomVragenForum, Centraal Bureau voor Genealogie CBG, De Jonggroep, Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2018 Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp