Copy
Інформаційний бюлетень Міністерства освіти і науки #3
                   Переглянути у браузері
Facebook
Website
Email
stud
Анна Новосад, начальник  управління міжнародного співробітництва і європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України
Нам треба почати говорити про те, що в західних університетах вже є невід’ємною частиною вищої освіти, але в нас все ще недостатньо реалізується на практиці, а саме – про інтернаціоналізацію вищої освіти. Обговорення цього питання тривають давно, проте часто вони залишаються лише на рівні теоретичних роздумів «за» і «проти» або ж натрапляють на неможливість практичного втілення з огляду на ряд проблем – від нормативної бази до фінансування та браку досвіду.    

Наведу основні аргументи на користь інтернаціоналізації вищої освіти:
Чому це важливо для університетів? Тому що дасть їм…
 • Можливість підвищити власну національну та міжнародну упізнаваність та значущість;
 • Можливість підвищити якість і актуальність освітніх програм та якісну підготовку студента;
 • Посилення дослідницької складової в університетах;
 • Можливість підвищити кваліфікацію викладацького та адміністративного складу.
Чому це важливо для країни загалом? Тому що інтернаціоналізація - це …
 • Можливість розвинути національну систему освіти, конкурентну в глобальному вимірі;
 • Можливість готувати фахівців з затребуваними на ринку праці навичками та широким світоглядом;
 • Можливість отримувати прибуток від навчання іноземних студентів;
 • Забезпечення присутності держави у світовій економіці знань.
З прийняттям Закону «Про вищу освіту» ми отримали можливість реалізувати на нормативно-правовому рівні ті зміни, які гальмують швидке впровадження інструментів інтернаціоналізації. Так, Законом передбачені і вже впроваджуються: академічна мобільність, повноцінне використання ЄКТС, визнання іноземних кваліфікацій, в тому числі університетами. Окрім цього, реальним досягненням є асоційоване членство України у рамковій програмі з досліджень та інновацій Горизонт 2020, а також розширені можливості за різними напрямками в рамках Еразмус+.

Окремим критичним питанням є навчання іноземних студентів в Україні. Напрямок цей є дуже перспективним для нашої країни, але те, як він часто реалізується на практиці, шкодить не лише статусу української вищої освіти, але й репутації України загалом. Це також є перешкодою для визнання наших дипломів про вищу освіту за кордоном.

Чи можна визначити, хто відіграє ключову роль у процесі інтернаціоналізації? На мою думку, це безперечно командна гра. Жодна з нормативних змін не зможе бути втіленою, якщо немає зустрічного бажання університетів змінюватись відповідно до вимог часу. Органам виконавчої влади, насамперед – Міністерству освіти і науки, необхідно отримувати feedback та пропозиції університетів, які на практиці реалізовують міжнародні проекти і знають та можуть озвучити всі нюанси.

Хочу додати, що управління міжнародного співробітництва МОН України готове надавати практичні консультації університетам з цього питання. Також можна звертатися до Національного Еразмус+ офісу.

Інтернаціоналізація не є самоціллю і не може бути відокремленою від загального процесу реформування вищої школи. У разі успішної реалізації її принципів – це потужний інструмент забезпечення усіх складових якості вищої освіти.
 
stud
Над чим зараз працює Український центр оцінювання якості освіти?
Про які особливості проведення ЗНО-2016 варто знати?
Коли складатимуть ЗНО студенти навчальних закладів I-II рівнів акредитації?
За якими програмами складатимуть ЗНО випускники 2016 року? 
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) отримав необхідне фінансування і активно готується до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році: розробляються і затверджуються тестові завдання, оновлюється матеріально-технічна база, перевіряється логістика (тиражування і доставка тестових завдань) та взаємодія між регіональними центрами, ведеться робота з доукомплектування штату, в першу чергу – ІТ-працівниками.    

Окрім того, два регіональних центри були організовані і розпочали роботу фактично «з нуля» - це Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти, який повинен замінити в своєму регіоні колишній Сімферопольський центр, та Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти у місті Слов’янську.
 
Цього року під час проведення ЗНО всі тести будуть однорівневими, практику використання поглиблених тестів поки що призупинено. Це пов’язано з тим, що університети нечасто вимагали в абітурієнтів результати саме поглибленого тесту, а його підготовка та обслуговування вимагало значних ресурсів (людей, коштів та часу). Проте в майбутньому УЦОЯО і Міністерство освіти планує повернутися до розробки і використання поглиблених тестів ЗНО.
 
Впровадження ЗНО для навчальних закладів I-II рівнів акредитації також відкладається до 2017 року.
 
Щодо використання минулорічних програм ЗНО – ця практика не несе жодної загрози для якості тестів. Навпаки, для учнів, які здаватимуть ЗНО у 2016 році це є зручним і зрозумілим – адже вже на початку навчального року вони знатимуть, які саме знання перевірятимуться під час тестування і зможуть якісніше підготуватися до здачі тестів ЗНО.
 
Зовнішнє незалежне оцінювання в 2016 році відбуватиметься в період з 5 травня до 10 липня.

Детальніше про підготовку до ЗНО-2016 на сайті УЦОЯО
Брифінг Міністра освіти і науки з питань ЗНО
Інтерв’ю з директором Українського центру оцінювання якості освіти
 
stud
Які основні зміни та новації, запропоновані в розробленому проекті Закону «Про освіту?
Чому розроблений Закон «Про освіту» є рамковим? Які умови для подальшого реформування та розвитку української освіти забезпечує цей Закон?
Розробка та прийняття рамкового Закону «Про освіту» є надзвичайно важливим етапом реформування всієї освітньої сфери. Дійсний Закон «Про освіту» був прийнятий ще у 1991 році – він не відповідає сучасним потребам і викликам, його норми не враховують таку важливу для України інтеграцію до загальноєвропейського освітнього простору. 

Основні зміни, що пропонуються в проекті рамкового Закону «Про освіту» передбачають зміну системи управління і контролю, посилення ролі громадськості, збільшення автономії навчальних закладів, а також визначають основні пріоритети у формуванні освітньої політики – якісна освіта і рівний доступ до неї на всіх рівнях (дошкільна, повна загальна середня, професійна, вища освіта). 
   

Як виглядатимуть заплановані зміни на практиці?
 • Зміни в системі управління і контролю: усунення дублювання функцій органів різних рівнів та спеціалізація завдань. Тобто, МОН займається розробкою, впровадженням та аналізом освітньої політики, розробляє нормативну базу, а місцеві органи управління освітою займаються формуванням та забезпеченням діяльності мережі освітніх закладів (шкіл, дитячих садочків тощо). Також розділяються функції забезпечення діяльності та контролю за діяльністю, які раніше поєднували управління освіти і що було вкрай неефективним (наприклад, один і той самий орган забезпечує діяльність школи, а потім цей же орган цю діяльність перевіряє).
 • Посилення ролі громадськості: контроль за сферою освіти через збільшення прозорості, розширення доступу до адміністративної та фінансової інформації, забезпечення прав наглядових, піклувальних та батьківських рад. Наприклад, батьківський комітет матиме гарантоване законом право слідкувати за використанням шкільних коштів та брати участь у конкурсному відборі кандидатів на посаду директора школи.
 • Збільшення автономії навчальних закладів: в першу чергу мова йде про фінансову та адміністративну автономію, створення умов для зростання заробітних плат, збільшення ролі педагогів в управлінні навчальним закладом, гарантія автономії навчального процесу і підвищення кваліфікації (вчитель зможе обирати, де і як підвищувати свою кваліфікацію).
 • Модернізація системи освіти: нова структура професійної і вищої освіти, впровадження 12-річної середньої освіти з поділом її на початкову, базову і профільну.
Варто пам’ятати, що закон є рамковим і його основна задача – створити умови для реформ, усунути перепони для змін та зафіксувати певні відправні точки, від яких необхідно відштовхуватися в подальшій освітній політиці. Тобто закон «Про освіту» задає певну рамку, а врегулювання деталей буде здійснюватися спеціальними законами – «Про середню освіту», «Про професійну освіту», «Про вищу освіту» та іншими підзаконними актами. 

Ознайомитися з проектом Закону «Про освіту» 
 
stud
Чому обладнання шкільних кабінетів фізики та хімії є сьогодні настільки важливим?
Якою є ситуація з вивченням предметів природничого циклу в школах?
Як здійснюватиметься фінансування і закупівля обладнання для шкільних кабінетів і лабораторій?

 
Останніми роками склалася ситуація, коли навіть найкращі і найпопулярніші українські університети часто не можуть набрати необхідну кількість студентів на природничі спеціальності. Популярність природничих дисциплін (фізика, хімія, біологія) серед абітурієнтів постійно падає – так само як і рівень знань з цих предметів. Однією з причин такого стану речей є недостатня оснащеність кабінетів та кількість практичних занять на уроках з фізики, хімії чи біології. На сьогодні спеціальним лабораторним обладнанням предметних кабінетів може похвалитися не більше 15% шкіл, решта ж мають надзвичайно застаріле, матеріально і технічно, обладнання, якому вже не один десяток років. Школа не може зацікавити учнів сухою теорією з фізики, хімії та біології і діти поступово втрачають інтерес до цих предметів.

Для покращення ситуації з вивченням предметів природничого циклу, уряд України виділив 100 мільйонів гривень вже цього року та запланував виділення ще 250 мільйонів гривень в наступному році на закупівлю обладнання для класів фізики, хімії та біології.
  

Оскільки важливо, щоб це обладнання потрапило до шкіл, де воно буде ефективно використовуватися, то виділені урядом кошти будуть спрямовані у першу чергу до тих шкіл, учні яких продемонстрували найкращі результати ЗНО з відповідних предметів. Адже, окрім обладнання, необхідно, щоб у школі були досвідчені вчителі, здатні навчити дітей ним користуватися.
 
Виділені гроші розподілятимуться між областями відповідно до кількості учнів (детальніше – за посилання нижче), тобто гроші одразу йдуть «на місця», а не в Міністерство. Наразі розробляються механізми контролю та убезпечення виділених коштів від нецільового використання «на місцях».
 
Міністерство освіти і науки України сподівається, що комплексне обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології допоможе зацікавити учнів цими дисциплінами та покращить якість природничої освіти в середній школі, а в майбутньому – матиме позитивний вплив на розвиток вищої освіти та науки.
 
Детальніше в Розпорядженні КМУ «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» 
 
stud
Як зміниться процедура обрання директорів шкіл відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності?
Чому призначення директорів шкіл через процедуру відкритих конкурсів матиме позитивний вплив на систему середньої освіти загалом?
Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №827 Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності.  Це означає, що змінюється процедура обрання директорів шкіл – якщо раніше їх призначала місцева влада на власний розсуд, то відтепер шкільних керівників обиратиме спеціальна конкурсна комісія на відкритому конкурсі. Це допоможе забезпечити прозорість прийняття рішень в системі середньої освіти та підвищити її якість.     

Не секрет, що раніше процедура відбору та призначення директорів загальноосвітніх шкіл відбувалася непрозоро і без врахування думки батьків та громадськості. Це не сприяло здоровій конкуренції в системі середньої освіти, а інколи спричиняло конфлікти та протистояння (як приклад можна навести випадок з призначенням директора школи №35 в Чернігові у січні цього року).

Відтепер, на вакантну посаду директора школи оголошуватимуть конкурс, а претенденти подаватимуть на розгляд конкурсної комісії, окрім документів про відповідність кваліфікаційним вимогам, ще й мотиваційного листа та перспективний план розвитку даного навчального закладу.

До складу конкурсної комісії входитимуть представники: засновника навчального закладу, педагогічного колективу, громадського об’єднання батьків (батьківського комітету) навчального закладу, представники органу місцевого самоврядування та громадського об’єднання керівників навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, області). Всі вони матимуть право голосу при прийнятті рішення щодо відбору претендентів. Також в процесі прийняття рішення комісія може консультуватися з представниками інших громадських об’єднань та експертами у сфері загальної середньої освіти – їх голос буде дорадчим.

Таким чином, школи отримають вмотивованих керівників та кращих професіоналів в своїй галузі, які прагнуть розвивати саме цей навчальний заклад і налагоджувати стосунки з представниками батьків та громадськості. В свою чергу, громада та батьки учнів матимуть змогу позитивно впливати та брати безпосередню участь у роботі школи.
Подібна практика вже була запроваджена у деяких школах Києва (всього 22 школи), де директорів обрали на відкритих конкурсах.

Постанова №827 важлива тим, що створює передумови для якісних змін в середній школі і затверджує такі принципи, як прозорість прийняття рішень та автономію навчальних закладів.

Ознайомитися з текстом Постанови   
 
stud
В чому суть  Постанови КМУ №65 від 1 березня 2014 року? В чому були обмеження для переміщених університетів?
Чому так важливо було відмінити дію Постанови №65 для переміщених навчальних закладів?
Постанова КМУ №65 від 1 березня 2014 року «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» була прийнята з метою стабілізації складної економічної ситуації в державі і стосувалася, у тому числі, всіх навчальних закладів та науково-дослідних установ, підпорядкованих органам виконавчої влади. В першу чергу, це створювало проблеми саме для переміщених навчальних закладів, які покинули територію, не контрольовану Україною, і змушені були якось «обживатися» і виконувати свої функції на новому місці на контрольованих Україною територіях. 
   

Згідно з цією Постановою переміщені навчальні заклади не мали права здійснювати, наприклад, закупівлю меблів для аудиторій, закупівлю комп’ютерної техніки, необхідної для навчального процесу, не мали змоги обладнати приміщення для навчально-наукових лабораторій чи гуртожитки. Переміщені ВНЗ, їх студенти та викладачі, опинилися у вкрай важкому стані – не було можливості для нормальної організації навчального процесу, базових умов для проживання. Це було неприпустимо, адже ці  люди свідомо зробили свій вибір на користь України, часто – з ризиком для себе та своїх рідних. Саме тому, так важливо забезпечити їм можливість організувати своє життя і ефективну роботу на новому місці.

Уряд ухвалив зміни до Постанови №65, мета яких – зняти обмеження з переміщених навчальних закладів і надати їм можливість здійснювати закупівлі, необхідні для налагодження освітньої і наукової діяльності. Наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами стосовно вирішення матеріально-технічних проблеми переміщених університетів, обладнання гуртожитків, закупівлі меблів і техніки, ремонту тощо. Основна мета всіх цих заходів – щоб навчальні заклади змогли повноцінно виконувати свої функції і надавати якісну освіту. 

Детальніше про проблеми переміщених ВНЗ і шляхи їх вирішення в статті 
 
 
stud
Чому ефективне студентське самоврядування є важливим?
Яка роль Міністерства і студентів у розвитку студентського самоврядування? 
Яким чином студентське самоврядування врегульоване в Законі України "Про вищу освіту"?

 
Посилення ролі студентського самоврядування у вищих навчальних закладів є одним з важливих моментів впровадження Закону України «Про вищу освіту», прийнятого в 2014 році. Закон визначає студентське самоврядування як «право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом».

Міністерство науки і освіти переконане, що студентське самоврядування неможливо створити єдиним рішенням «згори» - воно повинно бути справжньою ініціативою студентів, а Міністерство зі свого боку може створити умови для його ефективної діяльності. 
    

Саме для підтримки і розвитку студентського самоврядування Міністерство освіти і науки України видало чотири роз’яснювальних листи від 21 жовтня 2015 року, а саме: 
 1. Лист щодо виборів до органів студентського самоврядування ВНЗ, в якому роз’яснено хто має право брати участь у формуванні органів студентського самоврядування, який порядок їх формування, а також описано дві можливі моделі студентського самоврядування (ознайомитися з текстом листа);
 2. Лист щодо функціонування студентського самоврядування на рівні гуртожитку (студентського містечка) (ознайомитися з текстом листа);
 3. Лист щодо фінансування органів студентського самоврядування, в якому акцентовано увагу керівників ВНЗ на необхідності спрямування не менше 0.5 відсотка власних надходжень ВНЗ від основної діяльності для здійснення студентського самоврядування. При цьому надано стислий опис двох моделей такого фінансування (ознайомитися з текстом листа);
 4. Лист щодо погодження рішень ВНЗ органами студентського самоврядування, в якому роз’яснено, які саме рішення підлягають обов’язковому погодженню органами студентського самоврядування, які не підлягають здійсненню такого погодження, а також наголошується на тому, що погодження таких рішень з органами студентського самоврядування є обов’язковим – дослівно «обов’язком, а не правом» (ознайомитися з текстом листа).
В Міністерстві переконані, що легітимний голос студентів має звучати і бути почутим. Наскільки ця ініціатива буде успішною – багато в чому залежить від самих студентів.  
 
Share
Tweet
Forward
Pin
Copyright © 2015 Американські Ради з міжнародної освіти, Всі права захищено.


Зняти підписку    Оновити дані моєї підписки

Email Marketing Powered by Mailchimp