Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief  februari 2017

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Deze wet heeft nog steeds onduidelijkheden met betrekking tot voetzorg. Aan de ene kant worden pedicures volledig vrijgesteld van deze wet, aan de andere kant geeft een informatiebrochure aan dat medische handelingen uitgevoerd door de pedicure, wel onder deze wet vallen.
Wij hebben de minister om verduidelijking gevraagd zodat onze leden niet voor verassingen komen te staan. Binnenkort is er weer nader overleg met het ministerie van VWS. We houden u hiervan op de hoogte
Voor nu geven wij het advies aan de geregistreerden die een samenwerkingsovereenkomst met podotherapeut(en) hebben, om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.
Je kan hierover informatie vinden op de website www.geschillenindezorg.nl/erkende-instanties.
 

VGZ

In een aantal e-mails heen en weer, naar en van verschillende vertegenwoordigers van VGZ, hebben wij de argumenten kunnen weerleggen, die werden aangedragen om RPV-geregistreerden niet te erkennen. VGZ heeft ons beloofd om tijdens een volgend intern overleg een beslissing te nemen over de erkenning van RPV-geregistreerden. Wij verwachten hier eind februari uitsluitsel over te kunnen geven. De bal ligt nu bij VGZ en wij hopen op een gunstig resultaat!
 

VTV

Wij zoeken voor de VTV-beurs nog enige versterking voor de vertegenwoordiging van Stipezo. Hier staat een vergoeding tegenover. Dus als je naar deze beurs gaat en Stipezo voor een dagdeel of dagdelen samen met ons wil vertegenwoordigen, laat het ons dan even weten via admin@stipezo.nl
 

Bewijs van registratie/accreditatie

Een aantal podotherapeuten vraagt om een geldig RPV-registratiebewijs voor het lopende jaar (2017).
Het certificaat Stipezodag 2016 is een geldig bewijs. Als je dit niet hebt, kan het betekenen dat je uitgesloten wordt van samenwerking met de betreffende podotherapeut. 
Voor 30 juni bieden we nog de gelegenheid om de inhaaltoets aan te vragen en zo het certificaat te behalen.
 

Stipezodag 30 september 2017

De Stipezodag is voor dit jaar ook weer vastgelegd op de laatste zaterdag van september. Hierbij wordt door middel van de toets de accreditatie voor 2018 afgegeven. Mis deze dag dus niet en noteer de datum alvast in je agenda!
 

Problemen met zorggroepen

Enkelen van onze leden hebben problemen met betrekking tot de contractering (samenwerkingsovereenkomst) met zorggroepen. Wij kunnen jullie met raad en daad bijstaan. Op korte termijn hebben wij gesprekken met de zorggroep Velp om de problemen die zouden spelen weg te nemen. Wij houden jullie op de hoogte!
 

Uitbreiding bestuur

Stipezo zoekt uitbreiding in het bestuur! Vanwege de verschillende ontwikkelingen in voetzorg zoekt Stipezo ter versterking van het bestuur iemand die
 
- bekend/werkzaam is in de voetzorg
- wil meedenken aan de ontwikkelingen in de voetzorg en hier handen en voeten aan kan geven
- enkele uren per week/maand wil investeren om de kwaliteit van de voetzorg in het algemeen en de geregistreerden van Stipezo (RPV) te borgen.
- een gesprekspartner kan zijn voor overleg met collega-brancheorganisaties
 
Wat kan jij voor ons betekenen?
- hulp bij het uitvoeren van de praktijkaudits
- actief deelnemen aan verschillende overleggen m.b.t. voetzorg in het algemeen en DM-voetzorg in het bijzonder, zowel intern als extern
- secretariële taken, ondersteuning ervan
- meedenken over PR-activiteiten en uitvoering geven daaraan.
 

Vergoeding

Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Gereden kilometers voor Stipezo kunnen natuurlijk worden gedeclareerd. 
Heb jij ook interesse om mee te doen en ons te versterken? Neem dan contact op met info@stipezo.nl
 
Copyright © 2017 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp