Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief  december  2016

 
Het einde van het jaar nadert en 2017 komt eraan. Het belooft een jaar te worden met veel maatschappelijke veranderingen, niet alleen op ons vakgebied. Voor de veranderingen waarmee wij direct te maken krijgen in onze beroepsuitvoering moeten we bewuste keuzes gaan maken.
 

Allereerst de zorgverzekering

De polisvoorwaarden van je zorgverzekering komen weer binnen. Bekijk deze kritisch en kijk eens bij ZZP-Nederland voor een vergelijk. Deze organisatie heeft met zes zorgverzekeraars kortingen voor hun leden bedongen. Mogelijk kan dit interessant voor je zijn. De kosten van het lidmaatschap zijn laag en je krijgt daarbij veel informatie over allerlei zaken waar wij als zzp’er mee te maken hebben.
 

Invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz)

De invoering van deze wet heeft onrust veroorzaakt binnen onze beroepsgroep. De algemene tekst kun je op verschillende manieren uitleggen, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.
 
Het bestuur van Stipezo heeft verder onderzoek gedaan en gekeken naar Kamervragen over dit onderwerp. Het blijkt dat er veel vragen gesteld zijn aan de minister over de invoering en uitwerking ervan. Zo zijn er ook Kamervragen gesteld over wie er onder deze wet moeten vallen (reikwijdte), wat de minister verstaat onder cosmetische zorg en of de cosmetische zorgverlener onder deze wet komt te vallen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32402/kst-32402-M?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4:
 
Uit antwoorden van de minister blijkt dat de pedicure nadrukkelijk worden uitgesloten.
 
Hiermee wordt duidelijk dat wij niet verplicht zijn ons aan te sluiten bij een (onafhankelijke) geschillencommissie. Stipezo heeft een eigen klachtenregeling waar zowel geregistreerden als zorgvragers gratis gebruik van kunnen maken.
 

Algemene betalingsvoorwaarden en condities

Niet iedereen heeft voor de praktijk algemene voorwaarden gemaakt en gedeponeerd bij de KvK. Toch is dit belangrijk om te doen. Duidelijke voorwaarden kunnen geschillen voorkomen. We raden je dringend aan dit echt te doen. Op de website komt een voorbeeld dat je kunt downloaden en aanpassen. Dien het daarna in bij de KvK, hieraan is een klein bedrag gekoppeld. De voorwaarden mag je kostenvrij zo vaak wijzigen als je zelf wilt.
 

Collectieve verzekeringen via brancheorganisatie

Er wordt regelmatig via het secretariaat navraag gedaan of Stipezo een collectieve verzekering heeft afgesloten voor haar geregistreerden. Hier kunnen wij kort over zijn: het is niet meer toegestaan dat een brancheorganisatie zich verzekert voor bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid en haar leden/geregistreerden hiervoor een bijdrage per jaar laat betalen als ‘onderverzekerde’. Een onderverzekerde heeft namelijk zo geen zekerheid dat hij of zij bij een calamiteit nog kan claimen: is het verzekerde bedrag verbruikt, dan heeft de onderverzekerde geen mogelijkheden meer. Met deze constructie wordt de onderverzekerde misleid en de organisatie verrijkt. Ieder lid betaalt namelijk wel een ‘premie’ aan de organisatie.
 
Stipezo kan en mag daarom geen collectieve aansprakelijkheidsverzekeringen voor haar geregistreerden afsluiten. Iedere zorgaanbieder dient dit zelfstandig te doen. Vaak is een eigen aansprakelijkheidsverzekering zelfs goedkoper als deze wordt gekoppeld aan de verzekeringen die men al privé heeft afgesloten. Vraag je tussenpersoon om informatie. Bij ZZP-Nederland kan je als zzp’er een collectieve zorgverzekering afsluiten, ook voor je partner! Je kan kiezen uit zes verschillende zorgverzekeraars. Kijk op www.zzp-nederland.nl  voor meer informatie.
 

Accreditatie

Niet iedere geregistreerde heeft voldaan aan de accreditatie-eisen van het RPV. Als dit ook voor jou geldt, vraag dan zo spoedig mogelijk de toets aan via admin@stipezo.nl. Je hebt tot 31 januari 2017 nog de kans om dit te doen. Je registratie blijft ook in 2017 actief zodra je de toets met goed gevolg hebt afgelegd. Wel moet je dan twee bijscholingsdagen volgen, waarvan de Stipezodag 2017 verplicht is.
 
Wees niet bang voor de toets! Iedere collega die de toets gemaakt heeft is ervoor geslaagd, waarvan een enkeling door middel van een herkansing.
 
Blijf je in gebreke zijn we helaas genoodzaakt de niveau-codering in je registratienummer te verwijderen en de zorgverzekeraars hiervan in kennis te stellen. Met het nu opzeggen van je registratie kan je je overigens niet onttrekken aan de verplichting tot het betalen van de contributie. Maar laat het niet zover komen. We stellen alles in het werk om jouw kwaliteit zo zichtbaar mogelijk te maken waarbij we veel aandacht besteden aan de balans tussen de financiële kant en de te leveren inspanning.
 

Cursussen/modules

Via het secretariaat komt met enige regelmaat de vraag binnen of Stipezo cursussen wil organiseren in de noordelijke provincies. Peduca is bereid gevonden de module Microbiologie (en eventueel ook Wonden en Verbanden) op 14 februari in de noordelijke provincie te organiseren, mits er voldoende aanmeldingen zijn, dat wil zeggen: minimaal 25. Examen is op 28 maart.
 
Als je dit jaar geen geaccrediteerde dag hebt gevolgd en daardoor een extra scholingsdag moeten volgen in 2017, kan je met het volgen van beide modules aan deze verplichting voldoen. Aanmelden kan via www.peduca.nl.
 

VGZ

Er zijn weer diverse contacten geweest met VGZ. Het is inmiddels duidelijk dat de weigering niets te maken heeft met het RPV of de geleverde kwaliteit van de geregistreerden of de opleiding. Het gaat om de (mis)gunfactor. Wij adviseren je zelf ook contact op te nemen met VGZ en op deze manier je verontwaardiging hierover duidelijk te maken.
 
Concept e-mail:
 
Beste mensen van de zorginkoop,
Als RPV-geregistreerde wil ik een protest laten horen omdat u niet bereid bent het Register en de brancheorganisatie Stipezo op te nemen in de polisvoorwaarden. Hiervoor zijn geen steekhoudende argumenten aangereikt zodat ik deze weigering niet kan begrijpen. U ontneemt hiermee uw verzekerden de vrije keuze voor een goede zorgverlener en beïnvloedt de marktwerking op niet-constructieve wijze. Ik ga mijn zorgvragers adviseren om van verzekeraar te wisselen.

 
Contributie 2017 en overige kosten
We hebben besloten de contributie (inclusief registratie) voor het komende jaar niet te verhogen. Hierdoor zijn de kosten voor 2017: 
€  95,00 (€ 114,95 incl. btw) + € 140,00 (€ 169,40 incl. btw) voor de Stipezodag.
Voor nieuwe collega’s komt daar eenmalig € 55,00 (€ 66,55 incl. btw) bij voor de eenmalige audit.
Hieruit  blijkt dat je voor € 4,50 per week een geldig lidmaatschap, registratie en accreditatie kunt realiseren!
 

Sluiting secretariaat

In verband met de feestdagen is het secretariaat gesloten van 20 december tot 9 januari.
 

Fijne feestdagen!

Het bestuur van Stipezo wenst je fijne feestdagen en een voetvriendelijk 2017.
 
 

 
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp