Copy
Klik og læs nyhedsbrevet på nettet
NYHEDSBREV FRA ATO • November 2018

LEDEr: Ny, men ufuldstændig vejledning af omfanget af og kravene til kommunal tandpleje

 
I ATO's Hovedbestyrelse har vi med tilfredshed noteret, at Sundhedsstyrelsen på en række områder har lyttet til vores repræsentant i arbejdsgruppen.
 

FRA UDVIKLINGSDAGEN: UDEBLIVELSER I RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE

 
Nudging, brug af sociale medier og samarbejde med en gruppe universitetsstuderende har betydet, at udeblivelserne i tandplejen er faldet.
 

risikobaseret tilsyn - en opsamling

 
I dette nyhedsbrev får du et tværsnit af de stafetter og artikler, vi har bragt om målepunkterne og arbejdet med det risikobaserede tilsyn ude i tandplejerne.
 
STILLINGSOPSLAG
KURSER & ARRANGEMENTER

2. FEBRUAR: Temadag i fagområdet endodonti

5. MARTS: Vågen sedation

23.-24. MAJ: Årsmødet for tandplejens ledere

11. -12. SEPTEMBER: Efterårskursus

ANDRE ARRANGEMENTER

PFA 55 + Webinar: Pensionsøkonomi - 3-15 år tilbage på arbejdsmarkedet

9. JANUAR: Formandsskiftereception på Peter Bangs Vej 30, 4, Frederiksberg

 

Nu kan du søge midler fra ato's forskningskonto

 
Forskningskontoen giver støtte til dækning af udgifter til forskning, konsulenthjælp og planlægning af forskning.
 

kun for medlemmer

 

tandlægeprofessor får nordisk hæderspris

 
Professor dr. et lic. odont. Palle Holmstrup har modtaget Nordens største hæderspris for tandlæger for sin forskning i sammenhængen mellem sygdom i mundhulen og resten af kroppens sundhed.
 

Personalia

 
Runde fødselsdage og jobskifte blandt AT'Os medlemmer

 

ATO Ansatte Tandlægers Organisation • Peter Bangs Vej 30, 4 2000 Frederiksberg

Telefon: 33 14 00 65 info@ato.dk

Vises denne mail ikke korrekt? Se den online
Afmeld nyhedsbrevet