Copy
Klik og læs nyhedsbrevet på nettet
NYHEDSBREV FRA ATO • December 2018

leder: Hvis de politiske beslutningstagere havde været forældre til et barn, havde vi foretaget en underretning

 
De ansvarlige politikere har ikke skabt et tandplejesystem, der sikrer borgerne let og lige adgang til sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tandpleje af høj kvalitet.
 

voksentandplejen i København

 
Lucie Hatting, tandlæge i Voksentandplejen i København: "Vi vil rigtigt gerne have forbindelse fra privat praksis og til os, så vi fanger patienterne, mens de stadig er hjemmeboende, men dårlige."

 

VÆRDIG MUNDPLEJE I GENTOFTE -STATUS

 
I januar bragte vi en artikel om Projekt værdig mundpleje i Gentofte. Nu er der gået næsten et år, og vi får en status fra Dorthe Viby, der er tovholder på projektet.
 
STILLINGSOPSLAG
KURSER & ARRANGEMENTER

2. FEBRUAR: Temadag i endodonti i Odense

5. MARTS: Vågen sedation i Odense

23.-24. MAJ: Årsmøde for tandplejens ledere

11. -12. SEPTEMBER: Efterårskursus

 

ANDRE ARRANGEMENTER

PFA 55 + Webinar: Pensionsøkonomi - 3-15 år tilbage på arbejdsmarkedet

9. JANUAR: Formandsskiftereception på Peter Bangs Vej 30, 4, Frederiksberg

 

kun for medlemmer

 

 

nye på posterne i tandlægeforeningen

 
Ny formand, næstformænd og hovedbestyrelse i Tandlægeforeningen.
 

Personalia

 
Runde fødselsdage og jobskifte blandt ATO's medlemmer

 

ATO Ansatte Tandlægers Organisation • Peter Bangs Vej 30, 4 2000 Frederiksberg

Telefon: 33 14 00 65 info@ato.dk

Vises denne mail ikke korrekt? Se den online
Afmeld nyhedsbrevet