Copy

Updates vragenlijsten


Oktober 2021

VMG


In juli zijn de profielen van de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) uitgebreid met percentielscores. Nu volgt een laatste aanpassing aan de scoring, conform de nieuwe handleiding.

In het profiel wordt voor elke gebeurtenis aangegeven of deze wel (1) of niet (0) heeft plaatsgevonden. Voor de 'Totaalscore laatste jaar' komt er dus een score '1' als de gebeurtenis binnen een jaar voor de invuldatum heeft plaatsgevonden. Gebeurtenissen die niet in het laatste jaar plaatsvonden, kregen tot nu toe geen score (missing) bij de 'Totaalscore laatste jaar'. Dit is aangepast: deze gebeurtenissen krijgen nu een score 0.
Deze aanpassing heeft geen consequenties voor de berekening van de schaalscores. De aanpassing is gedaan in de profielen van de VMG en de VG&O (waar de VMG deel van uitmaakt).
Copyright © Praktikon