Copy

BergOp Release notes


Update 4.2.44
Update 4.2.44 wordt in het weekend van 16 januari uitgevoerd.
BergOp is daarom op zaterdagochtend 16 januari van 09:00 tot 12.00 uur verminderd bereikbaar.
In deze Release notes:
 

Algemene aanpassingen

 • Door een ROM-proces aan een cliënt te koppelen, kunnen metingen voor die cliënt worden klaargezet. Deze metingen krijgen dan de status 'In te plannen'. Metingen met afnamemethode 'Wachtwoord' kregen echter onterecht de status 'Verzonden', terwijl er nog geen wachtwoord was opgevraagd. Dit wordt hersteld.
 • De lijst met gemeentecodes is geactualiseerd naar de stand van zaken per 1-1-2021.

Dashboards


De dashboards voor Scores en Effecten zijn uitgebreid met de volgende vragenlijsten: 
 • OQ-45.2

Vooraankondiging: Respons-dashboard versie 2.0

De dashboards in BergOp blijven continu in ontwikkeling. Dit voorjaar komt er een nieuwe versie van het Respons-dashboard. Met het Respons-dashboard krijg je snel en eenvoudig zicht op je actuele respons op vragenlijsten. Inzicht in de respons is onmisbaar om de resultaten te kunnen bespreken, om te kijken wat goed gaat en waar je eventueel kunt bijsturen.


Er worden verbeteringen doorgevoerd aan de uitkomsten die we tonen en de lay-out van het dashboard. De belangrijkste verbeteringen op een rij:

 • Het wordt mogelijk om de gecombineerde respons op te vragen van cliënten die zowel bij aanvang als einde van de zorg een vragenlijst hebben ingevuld. Dit is belangrijk om zicht te krijgen op de effectmetingen.
 • Het is bekend dat bij het beoordelen van gedrag, zoals bij het invullen van de CBCL, er vooral overeenstemming is tussen beoordelaars die het kind in dezelfde situatie meemaken. Bijvoorbeeld thuis, of juist op een behandelgroep. De respons wordt voortaan apart getoond voor verschillende informanttypes. Zo krijgt u beter inzicht in de effecten van de behandeling.
 • U hoeft voortaan niet meer te wisselen tussen twee grafieken in het dashboard. U zet eenvoudig meerdere vragenlijsten, én meerdere modules of teams (van één module) naast elkaar in één grafiek.
 • Als toevoeging op de grafiek tonen we een tabel met onder andere het aantal modules waarop de respons gebaseerd is en het aantal ingevulde én verzonden vragenlijsten.

Pilot

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen m.b.t. het vernieuwde dashboard en nodigen je daarom uit om mee te doen met een pilot. Wil jouw organisatie het dashboard graag testen? Meld je dan aan via je contactpersoon bij Praktikon of door te mailen naar info@bergop.net.
De nieuwe versie van het Respons-dashboard zal, na afronding van de pilot, dit voorjaar beschikbaar komen in BergOp.

Vragenlijsten


In de volgende vragenlijsten zijn wijzigingen doorgevoerd:
 • VISK
Een overzicht van alle wijzigingen aan vragenlijsten vindt u hier: www.bergop.info/releasenotes.

Uptime rapport december 2020


In dit uptime rapport vindt u onder andere gegevens over de beschikbaarheid, laadtijd en downtime van BergOp.  
 • Beschikbaarheid Stats: hierin staat hoeveel % van de tijd BergOp bereikbaar is geweest.
 • Loading time: de tijd die het gemiddeld duurde om een pagina in BergOp te laden.
 • Downtime: de tijd dat BergOp niet beschikbaar was. Vaak is dat met een update (eerste volle weekend van de maand).
Als er vragen zijn over dit rapport, aarzel niet om te mailen of bellen.


 
Copyright © Praktikon
Afmelden Release notes    Gegevens wijzigen