Copy

Updates vragenlijsten


Oktober 2020

SCARED (nl) - ouderversie

Van de SCARED (nl) zijn een versie voor jeugdigen en een ouderrapportage beschikbaar. In het profiel van de ouderrapportage werden de gemiddelde schaalscores weergegeven in een lijngrafiek. Omdat de totaalscore in een staafdiagram is weergegeven, is ervoor gekozen de gemiddelde schaalscores nu ook in een staafdiagram weergegeven. Met name bij het vergelijken van meetmomenten (dus bij het opvragen van een effectprofiel), denken wij dat dit de interpretatie vereenvoudigt. Aan de scoring is niets gewijzigd.
Let op: van de SCARED (nl) voor jeugdigen zijn normen beschikbaar, maar niet voor de ouderrapportage. Vandaar dat het profiel voor de versie voor jeugdigen verschilt van het profiel van de ouderrapportage.
 

 

Copyright © Praktikon