Copy

Updates vragenlijsten


September 2020

BSI

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld. Voor de normgroep Autochtone Mannen < 29 jaar werd voor de schaal Interpersoonlijke gevoeligheid aan score 0,25 een kwalificatie van 4 (gemiddeld) toegekend, dat moet 3 (beneden-gemiddeld) zijn. Voor de normgroepen Allochtone en Autochtone vrouwen 30+ werd bij de Totaalscore bij score 2,2 en 2,21 T-score 79 getoond, dat moet 80 zijn. Dit heeft nergens geleid tot een andere interpretatie van de resultaten. Dit is hersteld en per 5 oktober 2020 wordt op 10 oktober 2020 een herberekening uitgevoerd, zodat voor alle afnames de juiste scores worden berekend.
 

TVA-74

Vanaf deze update worden voor het berekenen van de domeinen van de TVA-74 versies de afzonderlijke schaalscores bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal schalen van een domein. Hierdoor vindt een betere weging van de schaalscores in relatie tot de domeinscore plaats. Voorheen werd het aantal items van een domein bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal ingevulde items.
 
Copyright © Praktikon