Copy

Updates vragenlijsten


Augustus 2021

SRZ-P en SRZ/SRZ-i


Overeenkomstig het papieren scoreformulier is de mogelijkheid toegevoegd om de namen van twee beoordelaars te registreren in de SRZ-P en de SRZ/SRZ-i. De namen worden ook in de printversie en het profiel getoond.
Copyright © Praktikon