Copy

BergOp Release notes


Update 4.2.56
Update 4.2.56 wordt in het weekend van 15 januari uitgevoerd.
BergOp is daarom op zaterdagochtend 15 januari van 09:00 tot 12.00 uur verminderd bereikbaar.
In deze Release notes:
 

Algemene aanpassingen


Verbetering weergave tabbladen nieuwe vragenlijsten


Bij de vragenlijsten nieuwe stijl kan op telefoons nu horizontaal gescrold worden door de tabbladen bovenaan een vragenlijst. Daarnaast worden ingevulde tabbladen gemarkeerd waardoor voor de invuller duidelijker is hoe ver hij/zij is.


De aanpassingen gelden ook voor de weergave op tablets en pc's, hoewel het horizontaal scrollen daar minder vaak nodig zal zijn.

DashboardsSchalen toegevoegd


In de dashboards voor Scores en Effecten konden alleen Totaalscores worden opgevraagd. Vanaf nu kunnen voor de volgende vragenlijsten ook de Schaalscores worden ingezien:
 • ASR
 • BRIEF-P
 • SCL-90-S
 • GVL
 • BSI
 • EMPO 3.1 Jongeren
 • EMPO 3.1 Ouders


Filters aangepast


Er zijn twee aanpassingen gedaan in de filters van de dashboards.
 • Bij het kiezen van een vragenlijst zag u alleen de vragenlijsten waarvoor ten minste één afname was geweest. Vanaf nu staan hier alle vragenlijsten waarvoor dashboards beschikbaar zijn.
 • Bij het filteren op informant konden er combinaties ontstaan van vader en moeder op de voor- en nameting, maar vanaf nu zijn de informanten exact gelijk op beide meetmomenten als je deze filter gebruikt. 

Vragenlijsten


Deze maand zijn de volgende vragenlijsten aangepast:
 • HSDQ
 • BPDSI
 • CarerQol
 • SAPROF
Een overzicht van alle wijzigingen aan vragenlijsten vindt u hier: www.bergop.info/releasenotes.
 

Uptime rapport december 2021


In dit uptime rapport vindt u onder andere gegevens over de beschikbaarheid, laadtijd en downtime van BergOp.  
 • Beschikbaarheid Stats: hierin staat hoeveel % van de tijd BergOp bereikbaar is geweest.
 • Loading time: de tijd die het gemiddeld duurde om een pagina in BergOp te laden.
 • Downtime: de tijd dat BergOp niet beschikbaar was. Vaak is dat met een update (eerste volle weekend van de maand).
Als er vragen zijn over dit rapport, aarzel niet om te mailen of bellen. 
Copyright © Praktikon
Afmelden Release notes    Gegevens wijzigen