Copy

Updates vragenlijsten


Juni 2021

BRIEF-2


In de normtabellen van de uitgever stonden enkele afrondingsfouten. Deze zijn hersteld. Dit heeft geen invloed gehad op de interpretatie van de resultaten voor de gebruikers. Als u precies wilt weten welke waardes zijn gewijzigd, kunt u dit bij Praktikon opvragen.

CAP-J 2.0


Per 5 juli 2021 wordt de website van het NJi vernieuwd. In de CAP-J 2.0 is een beslisboom opgenomen, met informatie-links naar de website van het NJi. Het kan zijn dat tussen 5 en 10 juli deze links niet goed werken. Vanaf de update (11 juli) verwijzen deze links naar de juiste pagina's op de nieuwe website.

VGFO


Door een wijziging in de handleiding zijn de betrouwbaarheden opnieuw berekend. Dit leidt voor de schalen Basiszorg, Sociale contacten en Partnerrelatie tot andere waardes waarmee de RCI (reliable change index) wordt berekend, welke in het effectprofiel wordt getoond.
Voor de berekeningen van de profielen met één meting is niets gewijzigd.
Copyright © Praktikon