Copy

Updates vragenlijsten


Maart 2021

C-toets 2007


Bij de C-toets 2007 stonden onderaan 'extra stellingen', waarbij het voor de respondent onduidelijk was wat hij/zij daar in moest vullen. Deze stellingen zijn verwijderd. Ook in de export vindt u de stellingen niet meer terug.
 

OBVL-K


Van de OBVL en OBVL-K kunt u via het Resultatenscherm van de cliënt een Verloopprofiel opvragen. Rechts naast deze grafiek stonden onjuiste labels voor de interpretatie van de T-scores. Dit is aangepast.
In het gewone profiel van de OBVL-K (1 of 2 metingen) stonden nog geen labels. Deze zijn toegevoegd.
 

VG&O Kort


De namen van de kolommen in de export van de VG&O Kort en VG&O Kort Pleegzorg zijn aangepast, zodat ze overeenkomen met die van de volledige VG&O. Dit heeft geen consequenties voor reeds gemaakte exports of voor ingevulde vragenlijsten. Als u nu een nieuwe export opvraagt, ziet u de nieuwe kolomtitels. Wilt u een syntax ontvangen voor interpretatie van deze kolomtitels, dan kunt u deze opvragen via uw contactpersoon bij Praktikon.
 

Geïnactiveerde vragenlijsten


De volgende vragenlijsten zijn in de afgelopen drie jaar niet afgenomen en worden daarom geïnactiveerd. Resultaten blijven uiteraard beschikbaar, maar er kunnen geen nieuwe afnames meer ingepland worden. Wilt u de vragenlijst(en) toch afnemen? Neem dan contact met ons op.
  • VAS (craving schaal)
Copyright © Praktikon