Copy

Updates vragenlijsten


Januari 2021

Vineland Screener 0-6 jaar


Op advies van de uitgever is een aanpassing gemaakt aan de regel m.b.t. het toestaan van de score ON (onbekend). Bij vaker dan drie keer deze score, wordt de uitslag als onbetrouwbaar beschouwd. In BergOp verschenen om die reden dan géén scores in het profiel.
Vanaf komende update verschijnen de scores wel, maar wordt in het profiel een voetnoot weergegeven met "Let op: er is vaker dan drie keer "ON" gescoord, de uitslag wordt als onbetrouwbaar beschouwd. U kunt de onjuist gescoorde ON-vragen corrigeren volgens de richtlijnen in paragraaf 2.1 van de handleiding."
Op 6 februari 2021 wordt een herberekening uitgevoerd, zodat ook voor alle reeds afgenomen vragenlijsten de juiste scores beschikbaar zijn.
 
Copyright © Praktikon