Copy

Updates vragenlijsten


Januari 2020

 

CSLK

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een aanpassing gevonden die is hersteld: Als niet alle items waren beantwoord, werd de schaalscore berekend zonder hier een correctie voor uit te voeren. De missende antwoorden worden volgens onze standaard nu vervangen door het gemiddelde van de overige items op die schaal. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 18 januari.*
 

EDI-3

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: bij Eetstoornisrisico, normgroep jongens 13-17 jaar, zijn enkele afrondingsverschillen gevonden.
  • Ruwe score 116 moet t-score 75 zijn (i.p.v. 76)
  • Ruwe score 118 moet t-score 76 zijn (i.p.v. 77)
  • Ruwe score 221 moet t-score 77 zijn (i.p.v. 78)
  • Ruwe score 224 moet t-score 78 zijn (i.p.v. 79)
  • Ruwe score 226 moet t-score 79 zijn (i.p.v. 80)
Dit maakt niet uit voor de interpretatie van de scores. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 18 januari.*


FUVRA

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: Bij de schaal CASP (School Participatie) werden de scores door 16 in plaats van 20 gedeeld om de procenten te berekenen. Hierdoor ontstond een vertekend beeld (hogere percentages). Dit is hersteld en op 18 januari is een herberekening uitgevoerd, zodat het ook voor reeds ingevulde lijsten klopt.
 

N-CDI 3

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: voor de normgroep 32-33 maanden klopten bij de schaal Zinnen en Zinslengte enkele scores niet.
  • Zinnen: ruwe score 20 was gekoppeld aan percentiel 55-70 (in plaats van 55), en 22 aan 65 (in plaats van 65-70).
  • Zinslengte drie langste zinnen: ruwe score 22 was gekoppeld aan percentielen 45-50, dat moet 50-55 zijn.
Dit maakt niet uit voor de interpretatie van de scores. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 18 januari.*
 

NEO-PI-3

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole zijn enkele fouten gevonden die zijn hersteld: Item 208 werd niet gespiegeld. Verder zijn in de normering enkele afrondingsverschillen aangepast. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 18 januari.*
 

NNST

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole zijn enkele fouten gevonden die zijn hersteld: enkele afrondingsverschillen zijn aangepast:
  • Bij de schaal Receptief voor 15 maanden: Ruwe score 34 en 35 moet percentiel 90-95 zijn (i.p.v. 95).
  • De taalleeftijd voor Expressief: Ruwe score 37 moet leeftijd 21 maanden zijn (i.p.v. 1-21).
Dit maakt niet uit voor de interpretatie van de scores. De reeds ingevulde vragenlijsten worden herberekend op 8 februari.*
 

NVE

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: enkele afrondingsverschillen in de normering. De reeds ingevulde vragenlijsten worden herberekend op 8 februari.*
 

PMT-K-2

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: voor de schaal Sociale wenselijkheid werden bij jongens de normen voor meisjes getoond. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 18 januari.*
 

SPSY

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: de Totale probleemscore werd berekend als maximaal 1 schaal ontbrak. Volgens de handleiding van de SDQ mag deze alleen berekend worden als alle schalen zijn berekend. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 18 januari.*
 

VPV Informantenrapportage

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: voor Interpersoonlijke vaardigheden moet de ruwe score 48 worden ingedeeld bij Deciel 1 (P5-9) in plaats van Deciel I (P0-4). Dit maakt niet uit voor de interpretatie van de scores. De reeds ingevulde vragenlijsten worden herberekend op 8 februari.*
 

VPV Zelfrapportage

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: voor Interpersoonlijke vaardigheden moet de ruwe score 78 worden ingedeeld bij Deciel VIII (P70-79) in plaats van IX (P80-89). Ruwe score 81 moet worden ingedeeld bij IX (P80-89) in plaats van X (P90-94). De reeds ingevulde vragenlijsten worden herberekend op 8 februari.*

 
* Wanneer een herberekening is uitgevoerd, zijn de aanpassingen ook doorgevoerd voor reeds ingevulde vragenlijsten.
 
Copyright © Praktikon