Copy

BergOp Release notes


Update 4.2.58
Update 4.2.58 wordt in het weekend van 12 maart uitgevoerd.
BergOp is daarom op zaterdagochtend 12 maart van 09:00 tot 12.00 uur verminderd bereikbaar.
In deze Release notes:
 

Algemene aanpassingen


CORS krijgt een aparte ouderversie in FIT-portaal


De Child Outcome Rating Scale (CORS) kan via het FIT-portaal worden ingevuld. Dit is een vragenlijst met vier vragen die het kind beantwoordt bij elke sessie. Als het kind dit niet kan of wil, kan de ouder de vragen namens het kind beantwoorden. 
Om het onderscheid tussen lijsten die door het kind zelf zijn ingevuld, en lijsten die door de ouder námens het kind zijn ingevuld, gemakkelijker te kunnen maken, is deze nu als aparte versie toegevoegd. 

Gebruikt u de CORS op deze manier, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Praktikon voor meer informatie hierover.
 


Verbetering invoeren verificatiecode via telefoon/tablet

Instellingen kunnen vragenlijsten die via E-mail verzonden worden, beveiligen met een verificatiecode. De respondent komt dan eerst op een tussenscherm om een code op te vragen, voor hij/zij in het portaal komt. 
Als dit via een telefoon of tablet gebeurt, wordt het portaal vaak in een in-app browser geopend. Om de verificatiecode te openen, moeten ze dan weer terug in hun mail app. Om dan weer in bergop te komen moeten ze wederom op de link klikken voor inloggen, waardoor ze opnieuw op de pagina komen om de code op te vragen. 
Vanaf nu kan er geklikt worden op 'Ik heb al een code', waardoor de code hier geplakt kan worden.

 

Probleem met opslaan invuldatum verholpenBij een aantal recent toegevoegde vragenlijsten werd de verzenddatum opgeslagen als invuldatum. Dit is verholpen met een hotfix op 24 februari j.l.

 

Filtering op export Metingen hersteld vanuit SSO-koppelingen


Wanneer je vanuit het metingenoverzicht een export maakt, wordt sinds update 4.2.56 géén rekening gehouden met de door de gebruiker ingestelde filters. Dit is enkel het geval wanneer er wordt ingelogd via een SSO-koppeling zoals Azure AD. Let op: de autorisatie wordt wel correct toegepast, het betreft enkel de filtering binnen de autorisatie van de gebruiker. Deze fout wordt komende update hersteld.
 

Dashboards

 

MST Dashboards toegevoegd


Voor MST zijn de volgende twee dashboards toegevoegd: MST-vragenlijsten en MST-TAM.

Vragenlijsten


Deze maand zijn aanpassingen aan de volgende vragenlijsten geweest:
  • HSDQ
  • TSCC
Een overzicht van alle wijzigingen aan vragenlijsten vindt u hier: www.bergop.info/releasenotes.
 

Uptime rapport februari 2022


In dit uptime rapport vindt u onder andere gegevens over de beschikbaarheid, laadtijd en downtime van BergOp.  
  • Beschikbaarheid Stats: hierin staat hoeveel % van de tijd BergOp bereikbaar is geweest.
  • Loading time: de tijd die het gemiddeld duurde om een pagina in BergOp te laden.
  • Downtime: de tijd dat BergOp niet beschikbaar was. Vaak is dat met een update (eerste volle weekend van de maand).
Als er vragen zijn over dit rapport, aarzel niet om te mailen of bellen. 
Copyright © Praktikon
Afmelden Release notes    Gegevens wijzigen