Copy

Updates vragenlijsten


December 2019

 

ASV Zelfrapportage

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole zijn twee fouten gevonden die zijn hersteld: bij de totaalscore waren ruwe scores 48-50 gekoppeld aan 2% posttestdiagnosekans, dat moet 1% zijn. De ruwe scores 73 en 74 waren gekoppeld aan P90-94, dat moet P95-97 zijn. Dit maakt niet uit voor de interpretatie van de scores. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 7 december.*
 

CDI-2 Oudervragenlijst

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: Bij de normgroep jongens 17-21, ruwe score 8, werd de minimale percentielscore 36 gegeven, dat moet 26 zijn. Dit maakt niet uit voor de interpretatie van de scores. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 7 december.*
 

CSLK-O

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: de antwoordcategorieën heetten ‘Bijna nooit’, ‘Soms’, ‘Vaak’ en ‘Bijna altijd’, het woord ‘Bijna’ voor ‘nooit’ en ‘altijd’ hoort hier niet en is verwijderd.
 

ERBIJ

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: Bij vraag 9 miste de antwoordoptie 1. Deze is toegevoegd.
 

ITSP Oudervragenlijst 7-36 maanden

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: bij Sectie F, normgroep 7-12 maanden, zijn enkele afrondingsverschillen gevonden.
  • Ruwe score 17 t/m 20 moet kwalificatiescore 1 zijn (i.p.v. 2)
  • Ruwe score 21 t/m 24 moet kwalificatiescore 0 zijn (i.p.v. 1)
  • Ruwe score 30 t/m 32 moet kwalificatiescore -1 zijn (i.p.v. 0)
  • Ruwe score 33 t/m 35 moet kwalificatiescore -2 zijn (i.p.v. 0/-1)
De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 7 december.*
 

SOG-KV

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: de vraag ‘Ik krijg van mijn vader zakgeld’ werd pas na vraag 30 gesteld, deze is naar voren verplaatst.
 

SRZ/SRZi

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole bleek dat in het geval van missende antwoorden, deze niet meetelden bij de schaalberekening en dus een vertekening in de scoring konden geven. Na overleg met de uitgever is ingesteld dat de SRZ/SRZi alleen kan worden opgeslagen als deze volledig is ingevuld. Deze eis is toegevoegd in BergOp.
 

SSP-NL

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole is een fout gevonden die is hersteld: bij de normgroep 6-10 jaar, de schaal Tactiele gevoeligheid, liepen de normscores van 1 t/m 5 in plaats van -2 t/m 2. De reeds ingevulde vragenlijsten zijn herberekend op 7 december.*
 
 
* Wanneer een herberekening is uitgevoerd, zijn de aanpassingen ook doorgevoerd voor reeds ingevulde vragenlijsten.
 
 
 
 
Copyright © Praktikon