Copy

Updates vragenlijsten


Mei 2021

BPM


Voor het opslaan van de BPM-P, -T en -Y was ingesteld dat minimaal de helft van de vragen ingevuld moest zijn, voor de vragenlijst opgeslagen kan worden. Omdat de scores van de BPM bij meer dan twee lege vragen als onbetrouwbaar wordt beschouwd, is nu ingesteld dat de vragenlijsten alleen opgeslagen kunnen worden als maximaal vijf vragen leeg zijn gelaten. Op die manier kunnen de drie open vragen en daarnaast nog twee reguliere vragen worden leeggelaten.
De invuller krijgt dus eerder een melding dat hij/of zij nog vragen moet invullen. Aan de scoring wijzigt niets: de ruwe schaalscores worden berekend, missende antwoorden worden vervangen door 0 en er worden T- en Percentielscores berekend.

FEEL-KJ Zelfrapportage


De FEEL-KJ wordt binnenkort uitgebreid met een Ouderrapportage. Omdat de FEEL-KJ die nu al in BergOp is opgenomen een Zelfrapportage betreft, wordt tijdens de update de naam van de FEEL-KJ aangepast naar 'FEEL-KJ Zelfrapportage'. 

KIDSCREEN


Voor het opslaan van de KIDSCREEN was het verplicht alle vragen in te vullen. Op verzoek is dit versoepeld naar de standaard-instelling van BergOp: 10%. Voor respectievelijk de KIDSCREEN-10, -27 en -52 zijn nu dus 1, 2 en 5 lege antwoorden toegestaan om de vragenlijst te kunnen opslaan.
Aan de scoring wijzigt niets: schaalscores worden alleen berekend als alle vragen voor de betreffende schaal zijn beantwoord. 

SDQ


De impactscore van de SDQ (alle drie de versies) werd weergegeven in een grafiek van 0-4, dit terwijl de maximale impactscore 10 is. De grafiek loopt nu van 0-10, zodat alle scores worden weergegeven. Aan de scoring zelf of interpretatie verandert niets.
Copyright © Praktikon