Copy

Updates vragenlijsten


Maart 2022

ADAPT


Het profiel van de ADAPT is uitgebreid met een weergave van alle items waarvoor 'Inschatting' is aangevinkt. Dit geldt voor alle afnames die vanaf nu worden opgeslagen.

BiT (Ben ik Tevreden)


Voor de Ben ik Tevreden vragenlijsten (Gesprekslijst, Observatielijst en Klein kijken - observatielijst EMB) wordt vanaf nu een gewogen totaalscore berekend. Als een schaalscore niet is berekend, telt deze niet mee bij het berekenen van de totaalscore (en wordt dus ook door één schaal minder gedeeld voor het berekenen van het gemiddelde). 
Er wordt een herberekening uitgevoerd, zodat het voor alle ingevulde vragenlijsten de nieuwe totaalscore wordt berekend. In de dashboards staan dan vanaf deze update ook de nieuwe gemiddeldes.

Voor de BiT - Module Werk en Dagbesteding wordt de totaalscore niet meer gerapporteerd, hierbij wordt op schaalniveau naar de resultaten gekeken net als bij de andere Modules van BiT.
Copyright © Praktikon