Copy

Updates vragenlijsten


Juni 2020

 

EMPO 3.1


Op advies van de auteur zijn de interpretatiekaders die naast de grafiek staan, aangepast. Hier stonden de categorieën ‘Geen zorgen’, ‘Verdient aandacht’ en ‘Verdient behandeling’. Dit is aangepast naar ‘Geen noemenswaardige problemen’, ‘Milde problemen’ en ‘Ernstige problemen’. De aanpassing is te zien voor alle profielen die vanaf nu worden opgevraagd.
 

BYI-2-NL


Ook van de BYI-2-NL zijn de interpretatiekaders naast de grafiek aangepast, evenals de range van de weergegeven scores. De aanpassing is te zien voor alle profielen die vanaf nu worden opgevraagd.

 

Copyright © Praktikon