Copy

Updates vragenlijsten


Juli 2021

VMG


Dit jaar verschijnt de handleiding van de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG). Hiermee komen normgegevens (percentielscores) beschikbaar voor de Totaalscore (heette eerst Levensgebeurtenissen totaal) en Negatiefscore (eerst Levensgebeurtenissen negatief). Voor de Positiefscore (eerst Levensgebeurtenissen positief) blijven alleen ruwe scores beschikbaar.
Voor vragenlijsten die vanaf 20-7-21 zijn ingevuld, worden deze percentielscores berekend en in het profiel getoond. Dit helpt bij de interpretatie van de vragenlijst.
De aanpassingen zijn ook doorgevoerd in de VG&O, waarin de VMG is opgenomen.
Voor meer informatie over de VMG, zie www.praktikon.nl
 
Copyright © Praktikon