Copy

Updates vragenlijsten


November 2021

CL 12-21 (M)


In de Competentielijst voor 12-21 jaar, versie Mentoren, werd bij de rapportcijfers een waarde 0 toegekend aan de antwoordoptie 'Onbekend'. Vanaf deze update wordt aan deze antwoordoptie waarde 999 toegekend, zoals ook voor de andere drie versies van de Competentielijst is gedaan. Een herberekening wordt uitgevoerd zodat profielen van reeds afgenomen vragenlijsten ook deze nieuwe waarde bevatten.
Dit heeft geen consequenties voor de schaalberekeningen.

NEO-PI-3


De NEO-PI-3 brengt persoonlijkheidsdomeinen in kaart, gebaseerd op Facetten. Er zijn vier normgroepen op te vragen: op basis van geslacht, op basis van leeftijd, of op basis van opleidingsniveau (hoog/laag). Bij de normen voor Laag opgeleiden werd de ruwe score voor het domein Neuroticisme onjuist berekend. Dit is hersteld en er is een herberekening uitgevoerd zodat ook de scores uit het verleden kloppen.
U kunt bij Praktikon opvragen of dit voor uw afnames tot andere conclusies heeft geleid.

VMG


In juli zijn de profielen van de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) uitgebreid met percentielscores. Nu volgt een laatste aanpassing aan de scoring, conform de nieuwe handleiding.

In het profiel wordt voor elke gebeurtenis aangegeven of deze wel (1) of niet (0) heeft plaatsgevonden. Voor de 'Totaalscore laatste jaar' komt er dus een score '1' als de gebeurtenis binnen een jaar voor de invuldatum heeft plaatsgevonden. Gebeurtenissen die niet in het laatste jaar plaatsvonden, kregen tot nu toe geen score (missing) bij de 'Totaalscore laatste jaar'. Dit is aangepast: deze gebeurtenissen krijgen nu een score 0.
Deze aanpassing heeft geen consequenties voor de berekening van de schaalscores. De aanpassing is gedaan in de profielen van de VMG en de VG&O (waar de VMG deel van uitmaakt).
Copyright © Praktikon