Copy

Updates vragenlijsten


Maart 2020

 

GVL

Naar aanleiding van een correspondentie met de uitgever is besloten de grenswaarde voor het beoordelen of een score 'klachtenvrij' is, in te stellen op het 80e in plaats van het 90e percentiel. Dit heeft met name gevolgen voor de toekenning van de waarde + of ++ bij het opvragen van een effectprofiel. 
 


TSCYC

Naar aanleiding van een correspondentie met de uitgever, is besloten de range van de grafiek aan te passen naar een maximale T-score van 90. Alleen de weergave van de profielen wijzigt, de scoring blijft hetzelfde. Dit geldt voor profielen die vanaf nu worden opgevraagd.

 

TVA-74

Naar aanleiding van een periodieke kwaliteitscontrole is een fout hersteld: bij berekening van de gemiddelde domeinscores werd onvoldoende rekening gehouden met de antwoordopties ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’. Dit is hersteld en op 4 april is een herberekening uitgevoerd, zodat het ook voor reeds ingevulde lijsten klopt.
 

 

Copyright © Praktikon