Copy

Updates vragenlijsten


Februari 2022

HSDQ


In de profielen werden gemiddelde scores weergegeven. Nu de HSDQ officieel door Hogrefe wordt uitgegeven, hebben wij in de profielen en de export de percentielscores opgenomen.
Dit geldt voor alle afnames die vanaf nu worden opgeslagen. Er verandert niets aan de interpretatie van de scores, de afkappunten zijn gelijk gebleven.

TSCC


In de profielen van de Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) werden gemiddelde scores weergegeven. Recent is de vragenlijst genormeerd door uitgever Hogrefe. De normscores (T-scores) worden vanaf nu ook in het profiel en in de export weergegeven. Dit geldt voor alle afnames die vanaf nu worden opgeslagen.
Copyright © Praktikon