Copy

Updates vragenlijsten


Maart 2020

 

UCL

De UCL is een zelfrapportage vragenlijst. De informanten Moeder, Vader, Stiefmoeder, Stiefvader, Pleegmoeder en Pleegvader zijn daarom vanaf deze update niet meer te kiezen. De informanten Jongere, Volwassene en Cliënt/patiënt blijven nog beschikbaar.


RSES

Bij de Rosenberg Zelfwaarderingsschaal zijn afkappunten toegevoegd om de interpretatie te vergemakkelijken.
 


SCL-90

De SCL-90 is een zelfrapportage vragenlijst. De informanten Moeder, Vader, Stiefmoeder, Stiefvader, Pleegmoeder en Pleegvader zijn daarom vanaf deze update niet meer te kiezen. De informanten Jongere, Volwassene, Patiënt en Cliënt/patiënt blijven nog beschikbaar.
Recent heeft een hernormering van de vragenlijst plaatsgevonden. Daarvoor kunt u de SCL-90-S afnemen.

 

CBCL, TRF en YSR

De effectberekeningen voor drie ASEBA-vragenlijsten (CBCL/6-18, TRF, YSR) zijn gebaseerd op de psychometrische gegevens uit de handleiding van ASEBA (Achenbach & Rescorla,  2001). Recent is landelijk besloten om hiervoor de psychometrische gegevens uit de Nederlandse handleiding (Verhulst & Van der Ende, 2013) te gebruiken. Vanaf komende update zal dat ook in BergOp het geval zijn.
Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor de RCI-berekening in BergOp (dus de effectprofielen); de scoring van individuele profielen blijft ongewijzigd. Dit geldt voor alle effectprofielen die vanaf deze update worden opgevraagd.
 
Referenties
Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA school-age forms & profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.
Verhulst, F., & Ende, J. van der (2013). Handleiding ASEBA. Vragenlijsten voor leeftijden 6 t/m 18 jaar. Rotterdam: ASEBA Nederland

 

Copyright © Praktikon