Copy

Updates vragenlijsten


Februari 2021

BRIEF, BRIEF-A en BRIEF-P


Op advies van de uitgever is een aanpassing gemaakt aan afkappunten die in de profielen worden weergegeven. Voorheen werd alleen een onderscheid gemaakt tussen normaal en klinisch (vanaf T-score 65). Vanaf 6 maart 2021 is er ook een categorie subklinisch (T-scores tussen 60 en 64).
Omdat dit puur een visuele weergave in de profielen betreft en geen consequenties heeft voor de scoring, is geen herberekening uitgevoerd.
 
Copyright © Praktikon