Copy

Updates vragenlijsten


December 2021

HSDQ


In de profielen werden gemiddelde scores weergegeven. Nu de HSDQ officieel door Hogrefe wordt uitgegeven, hebben wij in de profielen de ruwe scores en overeenkomstige afkappunten opgenomen, zodat het overeenkomt met de wijze van rapporteren van Hogrefe.
Dit geldt voor alle afnames die vanaf nu worden opgeslagen. Er verandert niets aan de interpretatie van de scores.

Decimalen in export


Bij enkele vragenlijsten wordt op keuze-vragen (radio buttons) een waarde met cijfers achter de komma als output meegegeven, bijvoorbeeld als er sprake is van gewogen scores. Deze cijfers werden in de export afgerond. Vanaf komende update staan de onafgeronde waardes in de export. Dit heeft geen gevolgen voor schaalberekeningen.
Het gaat om de volgende vragenlijsten:
  • BPDSI (ook ado-versie)
  • CarerQol
  • SAPROF (ook YV)
Copyright © Praktikon