Copy

Updates vragenlijsten


December 2020

VISK

Tijdens een periodieke kwaliteitscontrole zijn enkele afrondingsfouten gevonden die zijn hersteld. Voor de normgroep ADHD werd bij de schaal ‘Niet afgestemd’ ruwe score 3 gescoord als 'Laag', dat moet 'Zeer laag' zijn. Voor de normgroep HFA werd bij de schaal ‘Verminderd contact’ ruwe score 18 gescoord als 'Zeer hoog', dat moet 'Hoog' zijn. Deze fouten zijn per 16 december 2020 hersteld. Op 16 januari 2021 wordt een herberekening uitgevoerd, zodat ook voor alle reeds afgenomen vragenlijsten de juiste scores beschikbaar zijn.
Verder zijn enkele kleine tekstuele aanpassingen gedaan; deze aanpassingen zijn direct zichtbaar.
 
Copyright © Praktikon