Copy
OV l fietsen l landbouw l bereikbaarheid Zuid-NL l diversen
View this email in your browser

Beste,

Hierbij sturen wij u de tiende nieuwsbrief in het jaar 2016, met nieuws uit de Statenfractie en uit de partij.

Veel leesplezier gewenst! 

Met vriendelijke groet,

CDA Brabant

CDA: voortaan óók met de fiets in de bus

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat Brabanders hun fiets voortaan in de bus kunnen meenemen. De fractie bereidt hiertoe een initiatiefvoorstel voor, met als werktitel Spring maar achterin bij mij.

Momenteel kunnen OV-gebruikers hun fiets, buiten de spits, gratis meenemen in de stoptrein (Sprinter), maar zijn in de bus alleen vouwfietsen toegestaan. Het CDA wil de mogelijkheid van het meenemen van de fiets in de bus nu óók voor gewone rijwielen laten onderzoeken.

Klik hier om verder te lezen.

Ton Braspenning: sociale innovatie in de landbouw

 Op 10 juni 2016 stemde Provinciale Staten over het Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA).

Het CDA stemde vóór deze landbouwplannen, maar deed óók een oproep: houd het platteland leefbaar, ga de leegloop tegen én maak werk van sociale innovatie.

In een videoboodschap licht Statenlid Ton Braspenning, woordvoerder landbouw, de oproep van het CDA toe.

Klik hier om deze videoboodschap te bekijken.

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland

 Op 10 juni 2016 debatteerde Provinciale Staten over het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland, een reeks voorstellen en maatregelen gericht op het oplossen van verkeersknelpunten en het beter bereikbaar maken van Brabant. Namens het CDA voerde Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder mobiliteit, het woord.

In het debat heeft het CDA o.a. aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van West-Brabant, waar ‘fileweg’ A58 dagelijks voor veel problemen zorgt bij knooppunten als De Stok (het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland) en Zoomland.

Ook heeft het CDA gepleit voor invoering van een Brabantse ‘verkeersmonitor’, die verschuivingen in het verkeersbeeld signaleert, de effecten van bepaalde verkeersmaatregelen weergeeft én helpt knelpunten op te sporen en op te lossen.

Klik hier om verder te lezen.

"In je eentje op werkbezoek gaan, is zo 2015"

 “In je eentje op werkbezoek gaan, is zo 2015.” Aldus de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant, die 50 studenten vliegtuigmonteur/luchtvaarttechnicus heeft uitgenodigd om op 17 juni a.s. mee te gaan op werkbezoek naar Woensdrecht.

Aanleiding is de komst van de nieuwe straaljager F35 (JSF), waarvan het motoronderhoud in Woensdrecht gaat plaatsvinden. Dit levert banen en stageplekken op: belangrijk voor deze studenten én voor de regio West-Brabant.

De provincie Noord-Brabant is medefinancier en draagt 25% bij aan de bouw, inrichting en financiering van de F35 motorenfaciliteit te Woensdrecht.

Klik hier om verder te lezen.

Foto onder: Statenlid Stijn Steenbakkers met luchtvaarttechnici i.o. (bron: Gerard Sanberg/ROC Tilburg)

Vacature: kascommissie CDA Brabant

 Op zaterdag 28 mei jl. was onze algemene ledenvergadering in Theater Tiliander in Oisterwijk. Veel leden van het CDA Brabant ontmoetten elkaar daar in een goede sfeer. Eén van de onderwerpen van de vergadering was het behandelen van de jaarrekening 2015.

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie bestaat uit Francien van de Ven, Judith Keijzers en Frank van Dommelen. Judith Keijzers heeft in de vergadering verslag gedaan van de kascontrole, waarna de leden het bestuur decharge verleenden. Met dank aan de kascommissie én u allen.
 
Voor het komende jaar treedt Francien van de Ven af als lid van de kascommissie en daarom zijn wij op zoek naar een nieuw kascommissielid. Hebt u interesse, dan kunt u zich melden bij Linda Hofman via lhofman@brabant.nl.
In deze nieuwsbrief:
 • Fiets in de bus
 • Landbouw: sociale innovatie
 • Bereikbaarheid Z-NL
 • Bezoek Woensdrecht 
 • Vacature kascommissie
Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Wil je iets weten over onze werkzaamheden? Neem dan via mail of sociale media contact met ons op!
Email
Email
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Agenda
 • 17 juni 2016: werkbezoek Woensdrecht
 • 24 juni 2016: Statendag Provinciehuis
 • 01 juli 2016: werkbezoek Moerdijk
 • 08 juli 2016: campagnedag Statenfractie
 • 15 juli 2016: Statendag Provinciehuis
 • 18 juli 2016: aanvang zomerreces
 • 05 sept 2016: einde zomerreces 
 • 03 sept 2016: CDA Brabant Familiedag
Info: www.cdabrabant.nl
Foto-overzicht
Statenlid Stijn Steenbakkers was op 31 mei jl. te gast bij het CDA Breda om te spreken over duurzaam wonen voor senioren.
Statenlid Ton Braspenning was op 2 juni jl. in de Tweede Kamer om te overleggen over Brabantse kwesties.
Samen met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging bracht de Statenfractie op 3 juni jl. een werkbezoek aan het bedrijf Ricoh Europe.
Op 10 juni jl. ontving Statenlid Ton Braspenning de ZLTO-afdeling Baarle-Nassau - Ulicoten in het Provinciehuis.
Statenlid Marcel Deryckere verzorgde op 13 juni jl. gastlessen op het Varendonck College in Asten.
(foto: Varendonck College)
Copyright © 2016 CDA Brabant, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences