Copy
OREEC nyhetsbrev november 2015
View this email in your browser

OREEC nyhetsbrev

Stinn brakke på nettverkstreff

Fullt hus på OREECs nettverkstreff om forretningsutvikling og IPR i solenergibransjen viser at sol er et område som engasjerer.
 

Horisont 2020-søknad på trappene

OREEC er i gang med utvikling av en søknad til Horizon 2020. Tema er urbant organisk avfall.

Invitasjon: Energistasjon, Alnabru

OREEC vil bidra til realisering av Oslo kommunes prosjekt Energistasjon Alnabru. Vi inviterer til åpent møte 15. desember.

Innovative løsninger i helsesektoren

Som en del av VRI skal OREEC arbeide for økt bruk av innovative energi- og miljøløsninger i helsesektoren.

Vi ønsker nye partnere velkommen!

 
Ønsker du å bli partner i OREEC? Ta kontakt med  jan@oreec.no
 

Nytt fra våre partnere

NEE vant internasjonal pris, ”European Energy Service Award”
HYSTORSYS: Klar for markedet med metallhydridkompressor
TideTec nominert til ”Most Promising Tidal Turbine Award”
Skedsmo kommune: Signerte Green Drive Regions budstikke om fossilfri transport
NEL Hydrogen, Spetalen: Pengene ligger i transport
FUSen: Solsmaragden i Drammen en verdenspremiere!
 
Har du nyheter du vil dele med andre partnere i OREEC? Meld inn saker til jan@oreec.no
 

Kommende arrangementer

01.12: NFR: Næringslivets muligheter i H2020 - energi/klima-/miljøteknologi
15.12: Energy Station Alnabru
15.12: COOLSWEEP julefrokost, med omvisning på Romerike Biogassanlegg
13.01: Solenergiklyngen workshop Arena Sol
14.01: Seminar om elbilinfrastruktur
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* *|OREEC|*, All rights reserved.

OREEC er et nettverk av bedrifter, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og offentlige virksomheter i Osloregionen som arbeider innenfor fornybar energi og miljøteknologi
OREEC stimulerer til samarbeid på tvers mellom fagområdene fornybare energikilder, transport, miljøteknologi, avfallshåndtering/gjenvinning, energieffektivisering, og bioenergi.
OREEC bidrar til å skape aktiviteter innenfor kompetanse/utdanning, forskning og utvikling, kommersialisering, internasjonalisering, profilering, myndighetskontakt, møteplasser, prosjektrettede virkemidler, og rekruttering til nettverket.
OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm.
OREEC arbeider tett med Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.
 
Copyright © *|2015|* *|OREEC|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
post@oreec.no

unsubscribe from this list    update subscription preferences