Copy
Nieuwsbrief Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht
Bekijk deze mail in uw browser
VechtVriendendag zaterdag 2 september 2017 kasteel Nederhorst

Uitnodiging voor de Vriendendag op zaterdag 2 september 2017 op kasteel Nederhorst

Onze Vriendendag wordt dit jaar gehouden op kasteel Nederhorst in de gemeente Wijdemeren. Het mooie kasteel heeft een rijke historie die ver terug gaat in de tijd. De setting van het kasteel met zijn landschapspark rondom en het eeuwenoude toegangshek vormt een belangrijke ruimtelijke component van het dorp Nederhorst den Berg. Drie sprekers zullen ingaan op het kasteel als cultureel erfgoed: zijn ligging, bewoners, geschiedenis en betekenis voor zijn omgeving.

Lees verder >
Gebiedsakkoord
Het Oostelijk Vechtplassengebied is een waardevol natuur- en recreatiegebied waar het fijn wandelen, fietsen en varen is en verdient zeker een Gebiedsakkoord. Maar er liggen ook opgaven voor het verbeteren van de waterkwaliteit, er is een baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen en de watersportsector en de horeca vragen om een vernieuwingsimpuls. Op initiatief van de Provincie Noord-Holland werken overheden, ondernemers, bewoners, deskundigen en belangenorganisaties aan oplossingen die recht doet aan de -soms strijdige- belangen.

Lees verder >
Ambitienota Cultuur Stichtse Vecht
Op 9 mei 2017 is de Ambitienota Cultuur gepresenteerd aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht. In de nota, die een initiatief was van de gemeente, de Stichting Het Vechtsnoer en het Cultuurplatform Vechtstreek, wordt de stand van zaken rond Cultuur in de gemeente in kaart gebracht. Het hele spectrum, van de levende kunsten tot en met erfgoed.

Lees verder >
Toekomst N201
Naar aanleiding van ‘wikken & wegen-sessies’ over de toekomst van de N201, heeft de Vechtplassencommissie (VPC) haar zorgen geuit over de mogelijkheid dat de N201 zal worden opgewaardeerd tot een vierbaansweg. Zo’n ingreep past naar de mening van de VPC niet in het Groene Hart en kan worden beschouwd als een achterhaalde aanpak van de verkeersproblemen, gelet op o.a. de ontwikkelingen op het gebied van werken en mobiliteit.

Lees verder >
Bestemmingsplan voor de Vecht in Stichtse Vecht
De gemeente Stichtse Vecht heeft het voornemen om speciaal voor de gehele rivier de Vecht een ‘eigen’ bestemmingsplan te maken.

Lees verder >
De buitenplaats Vijverhof te Breukelen 
Na het vertrek van het Limnologisch Instituut heeft de buitenplaats Vijverhof, Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis meer dan 6 jaar te koop gestaan alvorens zich een serieuze koper melde. De toekomstige eigenaar wil de hele buitenplaats herbestemmen tot een hotel in het hoge segment.

Lees verder >
Geen 2e Vechtbrug in Breukelen
De Vechtplassencommisie heeft een lange geschiedenis van ‘vechten’ tegen een tweede Vechtbrug bij Breukelen. Samen met 14 andere belangenorganisaties en bewonersgroepen is nu opnieuw met succes bezwaar aangetekend tegen het voorstel om in Breukelen een tweede brug over de Vecht aan te leggen.

Lees verder >
De Vechtstreek in historisch perspectief
Graag maken wij u attent op een bijzondere webpagina over De Vechtstreek in historisch perspectief

Lees verder >
Donaties 2017 Vrienden van de Vecht
Uit onze administratie blijkt dat veel Vrienden van de Vecht, naast al diegenen die ons een incassomachtiging hebben verstrekt, de contributie over 2017 reeds eigener beweging hebben overgemaakt. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

Lees verder >
Vecht-postzegels
De Vechtpostzegels zijn te koop op Vechtvriendendagen of bij leden van de Vechtplassencommissie. Bij uitzondering kunnen vellen van 10 exemplaren (€ 9,15) ook per post worden toegezonden, indien u deze per mail bestelt via info@vecht.nl en het betreffende bedrag overmaakt op NL22INGB0000256092 t.n.v. Vechtplassencommissie te Vinkeveen.

Lees verder >
Niftarlake-Symposium over nieuwe buitenplaatsen
Het Vechtse Oudheidkundig Genootschap Niftarlake viert haar 105-jarig bestaan met een symposium over het brede en actuele onderwerp ‘nieuwe buitenplaatsen’. De Vechtstreek is het ideale décor voor dit onderwerp. De rivier de Vecht heeft haar bekendheid grotendeels te danken aan het snoer van buitenplaatsen aan haar oevers en de gemeente Stichtse Vecht telt zelfs het grootst aantal buitenplaatsen van Nederland binnen haar grenzen.

Lees verder >
Nieuwe boeken over de Vechtstreek
Recent verschenen er twee nieuwe boeken over de Vechtstreek, allebei over prominente buitenplaatsen

Lees verder >
Vechtologie op maat
De voor de eerste keer door de VPC georganiseerde reeks van lezingen en excursies in het kader van Vechtologie, begonnen in 2013, is in 2016 afgesloten met een serie wandelingen in de Vechtstreek.

Lees verder >
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2017 Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht
All rights reserved.

U ontvangt deze mail omdat u Vriend van de Vecht bent of een relatie van de Vechtplassencommissie.

Contactgegevens:
Vechtplassencommissie & Vrienden van de Vecht
Hoogstraat 20
1381 VS Weesp
0294 - 480000