Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Juli 2018

 Nieuws

Er is een voorlopig koopcontract getekend voor de voorkeurslocatie voor het Kindcentrum Siddeburen aan de Kugelslaan. In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat de gemeente nog niet in het bezit was van deze voorkeurslocatie voor het Kindcentrum Siddeburen. Nu kunnen we melden dat er in een open gesprek overeenstemming is bereikt met de eigenaren en dat er een voorlopig koopcontract is getekend. Dat betekent dat de gemeente verder kan met onderzoek op het perceel aan de Kugelslaan tegenover de sporthal. Als eerste stap wordt er nu een bodemonderzoek uitgevoerd.

 Terugblik

De afgelopen periode is de meeste tijd gestoken in onderzoek naar mogelijke locaties. Zoals gezegd werden er gesprekken gevoerd met de eigenaren van het perceel aan de Kugelslaan. Daarnaast werd ook gekeken naar rmogelijke alternatieven. Dat laatste is nu niet meer nodig.

 Vooruitblik

Nu de locatie voor het nieuwe Kindcentrum Siddeburen bekend is, kan het Programma van Eisen (PvE) worden afgerond. Daarna kan de architectenselectie verder worden vormgegeven. Voor het totale scholenprogramma is een lijst van architecten geselecteerd. Per project worden uit die lijst een aantal architecten gekozen. Zij mogen aan de projectgroep hun visie toelichten. Daarna volgt een keuze van de architect en pas dan wordt gestart met het ontwerpproces. We verwachten in het vierde kwartaal van 2018 de gekozen architect aan u te kunnen presenteren.

 Achter de schermen

Op een doordeweekse middag vindt een gesprek plaats met Erik Stam. Hij is sinds twee jaar directeur van cbs De Zonnewijzer in Siddeburen. Die middag valt er zo nu en dan een bui en schijnt af en toe de zon. Bovendien staat er een stevige wind. Misschien is die combinatie wel illustratief voor hoe Erik het traject rondom de komst van een nieuw kindcentrum in Siddeburen beleeft. Erik: “Er moeten onder een zekere tijdsdruk belangrijke beslissingen worden genomen.
Aan de verhuizing van De Zonnewijzer naar een kindcentrum zitten nadelen, maar zeker ook voordelen.” De Zonnewijzer zit nu in een gebouw wat aan de voorkant enigszins gedateerd lijkt. Van binnen is het echter een aantal jaren geleden gerenoveerd. Erik: “Je laat hier wat achter met transparante lokalen en veel groen om het gebouw. Ik hoop dat we dat terug zullen krijgen. Nieuwbouw biedt ons kansen als het gaat om de ruimtes flexibeler te kunnen inrichten. We starten komend schooljaar met het projectmatig aanbieden van zaakvakken. Dan heb je leer/werkplekken nodig voor het uitwerken van de opdrachten en het tentoonstellen van werkstukken of het inrichten van exposities. Met bijvoorbeeld schuifwanden is dat in het nieuwe pand wellicht makkelijker te realiseren.”
 
Hoewel Erik al meer dan 25 jaar schooldirecteur is, heeft hij de bouw van een kindcentrum nog niet eerder vanaf het begin meegemaakt. Erik: “Het is een heel leuk traject, maar soms ook nog een beetje vaag. Waar gaat het naar toe? Ik vind het lastig dat je werkt aan een gebouw dat er in principe voor 40 jaar staat. In die tijd kan er zoveel veranderen.” Naast De Zonnewijzer krijgt ook obs De Springplank een plekje in het kindcentrum. “In het begin was het vooral aftasten en elkaar leren kennen, maar tijdens het hele traject zijn we naar elkaar toegegroeid. Een aantal dingen gaan we samen doen in het nieuwe kindcentrum, zoals een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De samenwerking zien we als een groeiproces wat in het nieuwe gebouw meer en meer vorm zal gaan krijgen,” aldus de directeur.
 
Een deel van de kinderen van beide scholen kent elkaar al uit het dorp of van de sportvereniging. De kinderen gaan zeker van de voordelen profiteren. Erik: “Dat je een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind kunt neerzetten met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in een gebouw, is heel mooi. En het zou helemaal mooi zijn als je na schooltijd iets kunt bieden aan naschoolse activiteiten, maar zover zijn we nog niet.”
 
Erik heeft wel eerder gewerkt in een kindcentrum. Daar neemt hij een leerpunt uit mee: “Ik ga mij ervoor inzetten dat we van tevoren met alle gebruikers nadenken over het pedagogisch klimaat dat we neer willen zetten. Het is verwarrend voor kinderen als ze onder schooltijd niet door de gang mogen rennen, maar bij de buitenschoolse opvang wel. Of als kinderen van de ene school wel met een skateboard op het plein mogen rijden en van de andere school niet. Daar waar mogelijk moeten we één lijn trekken. Daardoor zet je ook direct een stukje gezamenlijkheid neer.”

 Partners

In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum.

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM. Alle informatie over het scholenprogramma, inclusief een kaart met daarop alle projecten, is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Lezersvraag

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Siddeburen die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van 'aanmelding nieuwsbrief Kindcentrum Siddeburen'. Alle informatie over het Kindcentrum Siddeburen, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Copyright © 2018 Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.