Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Maart 2019

 Nieuws

Het is even stil geweest rondom Kindcentrum Zuidbroek. Achter de schermen gebeurt van alles. Aangezien dat niet zichtbaar is, willen we u graag informeren over de stand van zaken. De scholen hebben hun wensen inzichtelijk gemaakt. Nu moet bekeken worden of de wensen uitvoerbaar zijn.

 Terugblik

In het programmaplan scholen van de gemeente Midden-Groningen en de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, NAM en schoolbesturen, is vastgelegd dat naast De Tandem en de kinderopvang huisvesting wordt gerealiseerd voor De Wegwijzer. De kinderopvang wordt verzorgd door Kindercentrum Poko Loko. De gebruikers van het gebouw hebben overleg gehad en overeenstemming bereikt over hoe zij de invulling van het gebouw graag zouden zien. Het uitgangspunt daarbij is een gebouw waarin op een moderne en duurzame manier invulling wordt gegeven aan opvang en onderwijs.
Ook is verder nagedacht over de samenwerking en manieren om flexibiliteit in het gebouw aan te brengen. De beide scholen en Poko Loko willen een kindcentrum realiseren waarbij gebruik gemaakt wordt van de locatie en de mogelijkheden die deze biedt: een sportzaal, mooie buitenruimte en het gebouw van Poko Loko waar onder andere de dagopvang is gehuisvest.

 Vooruitblik

De wensen van de gebruikers zijn overgedragen aan uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen. Die bekijkt en berekent of de wensen van de gebruikers uitvoerbaar zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de maatregelen die genomen moeten worden om het pand aardbevingsbestendig te maken. Die maatregelen kunnen ook van invloed zijn op wat aan de binnenkant mogelijk is. Pas wanneer helder is dat de wensen van de gebruikers (met bijbehorende plattegrond) in combinatie met de versterking mogelijk zijn,  wordt verder nagedacht over de parkeergelegenheid en verkeerssituatie rondom het gebouw.

 Achter de schermen

Welmoet Ferguson is directeur van kinderopvang Poko Loko; één van de partners in het Kindcentrum Zuidbroek. Welmoet droomt van een integraal kindcentrum waar het ‘wij-gevoel’ overheerst. Welmoet: “Mijn ideaal voor de kinderen is dat ze een soort van eenheid ervaren in het opgevoed worden. Geen wij-zij-gevoel, maar juist allemaal gelijk en samen.” Maar zoals dat gaat met dromen, is de realiteit soms anders. “Ik heb me afgelopen jaren gefocust op een integraal kindcentrum, waar kinderen van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds kunnen verblijven en waar de schotten tussen scholen en kinderopvang vervagen. Ouders kiezen dan voor het kindcentrum,” aldus Welmoet. In Zuidbroek worden het twee scholen met elk een eigen identiteit en samen in een gebouw. Ook die keus kan Welmoet wel begrijpen: “In de gesprekken met de scholen ben ik wel gaan inzien dat twee verschillende scholen keuzevrijheid biedt aan ouders. Ook dat heeft voordelen.” Hoewel Welmoet in de ideale wereld in het kindcentrum nog wel iets meer integraliteit had willen zien, ervaart ze een zeer prettige samenwerking in ontwikkeltraject rondom het kindcentrum: “Ik krijg echt energie van het ‘wij-gevoel’ in het projectteam. Het is heel duidelijk dat we deze klus met elkaar gaan klaren, ook al hebben we soms verschillende meningen.”
Eerder was Welmoet al betrokken bij de bouw van de brede school in Noordbroek en Zuidbroek. Toch is dit weer een ander traject. Voorafgaand aan dit traject volgde Welmoet de opleiding ‘Leidinggevende Integraal Kindcentrum’. Welmoet: “Die opleiding heeft mij inzicht gegeven hoe je kan omgaan met ingewikkelde veranderingsprocessen binnen twee verschillende culturen. Ook heb ik meer inzicht gekregen in de onderwijswereld. Ik volgde die opleiding met 61 schooldirecteuren en was de enige directeur kinderopvang.”

Op de foto medewerkers Poko Loko v.l.n.r. Peter en Jose die Welmoet feliciteren met haar diploma leiderschap IKC.
Welmoet kijk uit naar een gebouw dat ‘samen’ uitstraalt. “Ik hoop dat er straks een gebouw staat met een duidelijke entree, wat uitstraalt dat alle kinderen welkom zijn.” Veranderingen voor de kinderen van Poko Loko zijn er nauwelijks. “We hebben nu ook al met beide scholen een directe samenwerking, een doorgaande leerlijn en warme overdracht. Het enige dat de kinderen gaan merken is wellicht een verplaatsing van ruimtes,” zo besluit Welmoet.

 Partners

In het traject rondom de (ver)bouw van kindcentrum Zuidbroek wordt door drie organisaties samengewerkt: OBS de TandemCBS de Wegwijzer en kindercentrum Poko Loko. Er wordt nog bekeken of en zo ja hoe de samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau of de bibliotheek kan worden vormgegeven.

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM. Alle informatie over het scholenprogramma, inclusief een kaart met daarop alle projecten, is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Lezersvraag

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Zuidbroek die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Zuidbroek? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken. Alle informatie over het Kindcentrum Zuidbroek, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Copyright © 2019 Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.