Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Juli 2018

 Nieuws

In de context van de aardbevingsproblematiek gebeurt er momenteel veel. Ook op weg naar een kindcentrum in Zuidbroek gebeurt er van alles, ook al is dat nog niet zo zichtbaar. Er zijn de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd; met de architect en de constructeur van het huidige Kwartet, met verschillende adviseurs binnen de gemeente en met de toekomstige gebruikers.
In die gesprekken is het gegaan over mogelijkheden (en onmogelijkheden) en wensen. Deze gesprekken hebben waardevolle informatie opgeleverd en geven input voor het realiseren van een toekomst- en aardbevingsbestendig kindcentrum in Zuidbroek.

 Terugblik

In het programmaplan scholen van de gemeente Midden-Groningen en de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, NAM en schoolbesturen, is vastgelegd dat het Kindcentrum Zuidbroek twee scholen en kinderopvang huisvest. Het gaat om het bieden van hoge onderwijskwaliteit en een voorziening met hoge gebouwkwaliteit. Daarnaast is bepaald dat er toekomstbudget beschikbaar is voor verduurzaming van het pand.
De kinderopvang wordt vanaf 1 augustus volledig verzorgd door Poko Loko. Poko Loko biedt peuteropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met beide scholen en wordt zowel het kindcentrum als het eigen gebouw van Poko Loko gebruikt.

 Vooruitblik

Natuurlijk staat nu eerst de zomervakantie voor de deur. Die kunnen de toekomstige gebruikers benutten om alvast hun gedachten te laten gaan over hoe zij de ruimte willen gebruiken, hoe zij willen samenwerken, welke ruimtes gedeeld kunnen worden en hoe voor flexibiliteit gezorgd kan worden. Na de zomervakantie worden de gesprekken daarover hervat. Dat wordt uiteindelijk samengebracht in een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen (PvE-RF). Daarnaast worden in dezelfde periode aanvullende onderzoeken uitgevoerd ten aanzien van de versterking en verduurzaming.
De resultaten van al deze onderzoeken worden zoveel mogelijk gezamenlijk bekeken. De architect gebruikt alle resultaten om een passend ontwerp voor het kindcentrum te maken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de verkeerssituatie rondom het kindcentrum. Zodra we de plannen en ideeën wat concreter kunnen maken, gaan we die met u delen.

 Achter de schermen

Dina Eelsing is sinds 2002 directeur op cbs De Wegwijzer en nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het Kindcentrum Zuidbroek. Ondanks jarenlange ervaring heeft ze nog niet eerder zo’n traject meegemaakt. Dina: “Ik vind het echt een uitdaging. Het is boeiend en af en toe ook spannend of ingewikkeld. Er komen soms bouwkundige termen over tafel, waar ik totaal geen verstand van heb. Maar ik vind het fijn om nauw betrokken te zijn, zodat je steeds kan zorgen dat het belang van de kinderen voorop blijft staan!” Dat belang van de kinderen en hun ouders klinkt door in het verhaal van Dina. Het is duidelijk dat haar persoonlijke visie gericht is op het creëren van het beste voor het kind.
Ook het invulling geven aan de visie van de school is belangrijk voor Dina. “Ik wil kinderen een veilige plek bieden, waar ze mogen zijn wie ze zijn en zich mogen ontwikkelen, zodat ze zich kunnen redden in de maatschappij. Ik hoop dat we die pedagogische visie gezamenlijk met de andere gebruikers kunnen uitdragen. Dat we in de basis op een lijn zitten over hoe we met elkaar omgaan”, aldus Dina. Dat betekent volgens haar niet dat er geen verschillen mogen zijn. Dina: ”Ik vind het juist heel mooi als er ook verschillen zijn. Dan kunnen ouders heel bewust kiezen waar zij zich thuis voelen en waar zij denken dat hun kind zich het beste thuis gaat voelen. Ik zie de twee scholen ook echt niet als concurrenten, maar als collega’s die samen optrekken.” Dina is positief over het toekomstige kindcentrum. Toch zijn er ook een paar kanttekeningen. “Ik hoop dat de beperkingen die het huidige gebouw van Het Kwartet heeft, niet onze creativiteit in de weg staat. Ik wil heel graag een gebouw dat flexibel is en waar we onderwijsvernieuwing kunnen toepassen. En ik hoop dat het kindcentrum zo snel mogelijk in gebruik genomen kan worden,” zo geeft Dina aan. Toch spreekt Dina overwegend met veel enthousiasme over het kindcentrum. Vooral naar de samenwerking met de Tandem en Poko Loko kijkt ze uit. Dina: “Die samenwerking vind ik heel leuk. Je kunt van en met elkaar leren. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je denkt, maar samen kun je beter worden. We hebben allemaal hetzelfde doel: het allerbeste voor het kind. Mijn droom is dat mensen straks over het kindcentrum zeggen dat dat een plek is waar je moet zijn! Omdat het er goed is voor je kind.”

 Partners

In het traject rondom de (ver)bouw van kindcentrum Zuidbroek wordt door drie organisaties samengewerkt: OBS de TandemCBS de Wegwijzer en kindercentrum Poko Loko. Er wordt nog bekeken of en zo ja hoe de samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau of de bibliotheek kan worden vormgegeven.

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM. Alle informatie over het scholenprogramma, inclusief een kaart met daarop alle projecten, is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Lezersvraag

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Zuidbroek die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Zuidbroek? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van 'aanmelding nieuwsbrief Kindcentrum Zuidbroek'. Alle informatie over het Kindcentrum Zuidbroek, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Copyright © 2018 Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.