Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Oktober 2019

 Nieuws

Het is even stil geweest rondom Kindcentrum Siddeburen, maar achter de schermen is druk gewerkt. Zo is er een architect geselecteerd, is het voorontwerp van de bestemmingsplanwijziging gepubliceerd en is een inloopbijeenkomst op 29 oktober in voorbereiding. In deze nieuwsbrief leest u er alles over!

 Terugblik

Architectenselectie
Aan de selectie van een architect is een en ander voorafgegaan. De projectgroep heeft diverse vragen opgesteld waar vier architecten antwoord op hebben gegeven. Daarnaast hebben zij hun visie door middel van een presentatie mogen toelichten. Na afloop van de presentaties is door de beoordelingscommissie een keuze gemaakt. Met name de stem van de gebruikers is daarbij bepalend. De Unie Architecten uit Groningen heeft de beste inschrijving gedaan en heeft daarom de opdracht gekregen. In een volgende nieuwsbrief volgt een nadere kennismaking.
Publicatie voorontwerp bestemmingsplanwijziging
Woensdag 25 september is het voorontwerp bestemmingsplanwijziging gepubliceerd op de website en tot en met 6 november ter inzage gelegd. In dit voorontwerp zijn de grote lijnen voor de bouwlocatie en het verkeersplan vastgelegd. De details moeten de komende tijd nog verder worden uitgewerkt.

 Vooruitblik

Inloopbijeenkomst
We willen graag met u in gesprek over de stand van zaken, de kaders zoals die staan beschreven in het voorontwerp bestemmingsplan en de uitgangspunten voor het verkeersplan. Daarom nodigen we u van harte uit om op dinsdag 29 oktober tussen 19:00 en 20:30 uur in cbs De Zonnewijzer met ons in gesprek te gaan. Indien u met de auto komt, dan graag parkeren bij de sporthal achter De Zonnewijzer.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt na de inloopbijeenkomst nog een week ter inzage, maar u kunt het dus nu al gaan bekijken!
Verkeersplan
Er worden op dit moment nog diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder het verkeerskundig onderzoek. Mede op basis daarvan worden verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt. Uiteraard wordt gekeken naar veiligheid, maar ook naar het beperkten van de overlast voor omwonenden. De precieze uitwerking is mede afhankelijk van het ontwerpproces, waarbij keuzes worden gemaakt voor het aantal en de positie van de entrees.
  
Ontwerpsessies
Nu de architect bekend is, kunnen de ontwerpsessies worden gestart. De gebruikers gaan dan samen met de architect de details verder uitwerken. Het gaat dan over het uiterlijk, maar ook over de positie van het gebouw op de kavel, het aantal bouwlagen en de manier waarop verschillende gebruikers gaan samenwerken in het gebouw.
 
Herbestemmen De Springplank
Voor het huidige gebouw van De Springplank loopt een verkenning of de Rutger Kopland School wellicht in de toekomst gebruik kan gaan maken van dat pand.

 Achter de schermen

CBS De Zonnewijzer in Siddeburen kent sinds dit schooljaar een nieuwe directeur: Anja Wesseling-Meems. Zij volgt Erik Stam op. Ook op De Springplank is een wisseling van de wacht geweest. Daar is Erna Danhof gestart als directeur. Beiden stappen op een rijdende trein als het gaat om de plannen voor het nieuwe kindcentrum. Anja realiseert zich dat goed: “Ik zie dat er tot nu toe goed is nagedacht over de plannen en dat de keuzes door het team goed zijn onderbouwd. Het is vooral een uitdaging om inzichtelijk te krijgen waarover al besluiten zijn genomen en wat er al afgesproken is. Gelukkig zijn de adviseurs en teamleden vanaf het begin betrokken.” Anja is in de rol van ouder en vanuit een politieke achtergrond wel eerder in aanraking gekomen met nieuwe kindcentra, maar nog niet eerder in de rol van directeur. “Dat was voor mij wel een van de redenen waarom deze baan mij super leuk leek. De Zonnewijzer is een school 'midden in de natuur' en wil dit graag uitstralen.
Om dat te vertalen naar een kindcentrum is een mooie uitdaging,” zo vertelt Anja. In het gesprek met Anja is ‘samen’ een terugkerend thema. Anja: “Het leukste is om alle wensen, alle idealen die je hebt, te realiseren. Zodat iedereen met plezier in het nieuwe kindcentrum kan werken en leren. Ik wil er samen echt iets moois van maken; met het team en met de kinderen. Maar ook voor de inwoners van Siddeburen. En als zij met mij willen kennismaken, zijn ze altijd van harte welkom!”
Het halen van het tijdspad ziet Anja nog wel als een spannend aspect. Anja: “We komen nu in de fase van verdere afstemming tussen de beide scholen. Welke specifieke wensen hebben beide scholen voor de indeling? Hoe gaan we de beschikbare ruimte delen en verdelen? Dat moet je samen zorgvuldig doen, maar er is ook een tijdspad uitgestippeld. Samen met de architect komen we daar vast uit.”
Het kindcentrum komt er natuurlijk vooral voor de kinderen. Het wordt een nieuw en fris gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Anja vult aan: “Doordat we met twee scholen samen zijn, kunnen we kijken of we bepaalde ruimtes kunnen delen. Je kunt dan denken aan de bibliotheek in school. Door gezamenlijk gebruik te maken van ruimtes, creëer je meer effectieve ruimte voor de kinderen.” In de fase die nu aanbreekt wordt de leerlingenraad betrokken bij het proces rondom het nieuwe kindcentrum. ”Tijdens het lezen van de voorbereidingen die tot op dit moment op de Zonnewijzer hebben plaatsgevonden voor de nieuwbouw kwam ik de volgende uitspraak tegen: ‘some kids are smarter than you’. Wij vinden het belangrijk om kinderen bij het proces te betrekken,” zo besluit Anja.

 Partners

In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum. 

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM. Alle informatie over het scholenprogramma, inclusief een kaart met daarop alle projecten, is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Lezersvraag

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Siddeburen die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken. Alle informatie over het Kindcentrum Siddeburen, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Website
Copyright © 2019 Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.