Copy
Infrafinançament dels serveis socials
NOTA DE PREMSA

La Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya reclama una resposta al Govern davant les demandes exposades fa 20 dies 

 • El Manifest fundacional de la Mesa unitària es va presentar
  el 18 de novembre amb la petició expressa de "reunions urgents" i no hi ha resposta per part del Govern de la Generalitat
 • La Mesa formada per sindicats, col·legis professionals i organitzacions empresarials i del Tercer Sector expressa el seu desconcert davant la inacció del Govern i es reunirà demà amb tots els grups parlamentaris 
Barcelona, 10 de desembre de 2019
Vint dies després de la presentació pública del Manifest de la Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya, els sindicats, els col·legis professionals i les organitzacions empresarials i del Tercer Sector que la conformen denuncien el silenci del Govern davant les demandes exposades.

A data d’avui no s’ha rebut cap resposta formal a la sol·licitud de reunió urgent enviada al president de la Generalitat amb la voluntat d’obrir una via de diàleg efectiva que permeti avançar cap a unes polítiques públiques que assegurin la cobertura dels drets socials, la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals de les treballadores.

Els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya han atès, en canvi, la petició formulada per la Mesa i està previst que demà se celebri una reunió conjunta amb tots els grups parlamentaris. La plataforma unitària els traslladarà la reclamació d’ubicar amb urgència les necessitats del sector social en l’agenda política del país i construir els consensos necessaris per tal que els pressupostos 2020 suposin ja un pas endavant en aquesta matèria. 

Reunides aquest dillluns 9 de desembre, les organitzacions membres de la Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya expressen el seu desconcert davant la inacció del Govern i valoren possibles accions a desenvolupar en els propers mesos. 
Per a més informació:
Agnès Felis
premsa@laconfederacio.org

T. 93 268 3442 / M. 690 372 019
MESA UNITÀRIA EN DEFENSA DEL SECTOR SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES
DE CATALUNYA | ORGANITZACIONS MEMBRES 
 • L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) representa des de 2001 la micro, petita i mitjana empresa del sector del lleure educatiu i la cultural de proximitat. Treballem per al conjunt del sector amb la voluntat de cohesionar-lo i afavorir l'activitat econòmica a partir de propostes professionalitzadores i de promoció de la qualitat en la gestió dels serveis públics.
 • L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) és una organització empresarial sense ànim de lucre, fundada el 1989, que agrupa la majoria d’empreses i entitats del sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya, tant d’iniciativa social com mercantil.
   
 • La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) és l’organització empresarial estatal que des de l’any 2001 representa a les empreses o professionals que presten serveis d’atenció a les persones, així com altres activitats relacionades amb la dependència.
 • El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a Catalunya. Vetlla per les condicions de qualitat en què es dona la pràctica professional, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que atenem.
 • El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) és una corporació de dret públic, creada l’any 1983, com un espai plural de representació col·lectiva que actua com a veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de treballadores i treballadors socials de Catalunya.
 • El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), nascut el juny de 2002, és una corporació de dret públic, referent professional, representant i veu dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.
 • La Confederació Sindical de Comissions Obreres de Catalunya agrupa seccions sindicals, sindicats de ram, federacions de ram i unions territorials amb l'objectiu d'afiliar el conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya que accepten i practiquen els principis dels seus Estatuts.
 • La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya. 
   
 • La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, és l'associació referent entre les entitats que configuren el sistema de salut i social pel seu compromís amb la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 34 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives.
   
 • La UGT de Catalunya, Unió General de Treballadors, és un sindicat de classe, d’orientació socialista, plural, autònom i nacional, que conforma l’esquerra social i que utilitza la concertació social des del principi de la lluita de classes com a mètode d’avenç per millorar les condicions de treball i de vida dels treballadors i les treballadores.
Twitter
Website
Copyright © 2019 La Confederació, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp