Copy
View this email in your browser

Laatste check deelnemerslijsten

We sturen de deelnemerslijst vrijdag 12 juli naar de KNWU-jury. Hierna zijn wijzigingen van naam, club etc niet meer mogelijk. Mail wijzigingen voor aanstaande vrijdag naar info@ejcta.nl. Na deze datum worden wijzigingen niet meer verwerkt, met uitzondering van annuleringen.

Tussen 13 en 27 juli is er wegens vakantie beperkte bezetting van het Jeugdtour-secretariaat.
 

Inschrijven

Er is nog zeer beperkt ruimte in categorie 1, 3, 7, nieuweling-meisjes, junior-dames en aspiranten. Inschrijven voor categorie 2, 4, 5 en 6, junioren en nieuwelingen-jongens is niet meer mogelijk.
 

Annuleren?

Wil je annuleren, stuur ons dan even een mail via info@ejcta.nl. Vermeld je naam, categorie en je bankrekeningnummer. Annuleren voor 23 juli betekent een restitutie van 20% van het inschrijfgeld. 
Dit geldt ook voor de camping. 

Final check entry lists

These entry lists will be forwarded to the commissaires on Friday. If you have any changes in club names or licenses, let us know before Friday on info@ejcta.nl. After this date changes aren't possible anymore, except for cancellations.

From 13-27 July there will be very limited availability from the Jeugdtour organization due to holidays.
 

Cancellation

If you want to cancel your entry, please let us know via info@ejcta.nl. Please add your name, category and preferably a PayPal-account for swift reimbursement of 20% of the entry fee (until 23 July). This also applies to the campsite. 

Not showing up without prior notice may exclude the rider from participating in next year's event.  He or she occupied a place another rider on the waiting list could have potentially taken. 

Magazine 2019 

Het programma voor de Jeugdtour 2019 bevat weer de vaste ingrediënten. Er komen binnenkort gpx-bestanden online van de verschillende klassiekers. 

Download het magazine met alle informatie op onze website
 

Magazine 2019 

The schedule of the European Junior Cycling Tour Assen has got the same ingredients again. There will be downloadable gpx-files online soon for the Classic. 

Download the race magazine from our website now.

Social media

Dit jaar zijn we weer volop actief op social media: Facebook, Twitter en vooral Instagram met elke dag leuke stories. Tag ons en we delen je story. Elke dag posten we ook de highlights van de etappe op Insta.

Elke dag verzenden we een nieuwsbrief met belangrijke informatie van de jury en wedstrijdorganisatie. Je kunt ze ook op onze website vinden. 

Op onze website vindt je alle informatie over de verschillende wedstrijden. 

 

Social media

We will be using our social media channels Facebook, Twitter and mostly Instagram a lot. We will post many Insta stories so tag us and we can share your adventures too. Every day we'll post the highlights of the stage as well on Insta.

We send out a newsletter every day with important messages from the race commissaires and organization. You can also find these on our website

On our website you will find all the relevant information.

Twitter
Facebook
Website
Instagram
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.