Copy
Nieuwsflits College Zorg Opleidingen - 3 april 2020

Nieuwflits | 14 mei 2020 

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) te beperken, werken de medewerkers van het CZO de komende periode zoveel mogelijk digitaal. Bijeenkomsten met externe gasten stellen wij tot nader order uit.  

Beleidswijziging (kwantitatieve) eisen praktijkleersituatie door verandering zorgpraktijk vanwege COVID-19

 
Vanwege de COVID-19 situatie is het voor studenten van een aantal opleidingen niet mogelijk om het volledige erkende opleidingstraject te (ver)volgen. Het CZO heeft gekeken of er tijdelijk op een andere wijze tot de beheersing van het deskundigheidsgebied en het behalen van de eindtermen kan worden gekomen. Deze beleidswijziging is als extra hoofdstuk opgenomen in ons CZO-Reglement C1.6.
 

Vanaf 1 juni 2020 kan het CZO weer diploma’s versturen

 
Vanuit het veld ontvangen wij berichten dat instellingen (weer) open zijn en dat zij graag de diploma’s ontvangen. Vanaf 1 juni aanstaande kunnen wij gehoor geven aan dit verzoek.

 

College Zorg Opleidingen
Oudlaan 4
Postbus 9696
3506 GR UTRECHT

www.czo.nl
Email
LinkedIn
Website
Vindt u de informatie in deze nieuwsbrief duidelijk?

Help ons om de nieuwsbrief beter te maken. Stuur uw suggestie naar communicatie@czo.nl
Copyright © 2020 *College Zorg Opleidingen (CZO), All rights reserved.