Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
November 2017

Enquête gebruiksniveau open BIM-standaarden 2017

Heeft u hem nog niet ingevuld? Doe het gelijk even!

Heeft u bij uw werk op enige manier te maken met open BIM-standaarden, bijvoorbeeld als modelleur, coördinator, regisseur of manager? Help ons om een goed beeld te krijgen van de actuele toepassing van open BIM-standaarden, en de ontwikkelingen daarin. Klik hier om de online enquête 2017 in te vullen. De enquête is anoniem.

Het BIM Loket streeft naar brede implementatie van open BIM-standaarden in de bouw. Om een beeld te krijgen van de mate van toepassing van open BIM-standaarden (de maturity) vragen wij u jaarlijks een enquête in te vullen. In 2016 voerden we dit onderzoek voor het eerst uit. De resultaten van de eerste enquête kunt u hier nalezen.

Ga naar de online enquête...
 

Bouwagenda in regeerakkoord!

We houden de vinger aan de pols

De Bouwagenda heeft het regeerakkoord van het nieuwe kabinet gehaald. Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda, geeft aan behoorlijk tevreden te zijn: “Een jaar geleden had niemand nog van de Bouwagenda gehoord, nu wordt het genoemd in het regeerakkoord van Rutte III”.  Behalve de naam zijn vooral veel ideeën en voorstellen vanuit de Bouwagenda in het regeerakkoord terug te vinden. Lees het interview met Bernard Wientjes in Cobouw.

BIM Loket en BIR houden uiteraard vinger aan de pols met de laatste ontwikkelingen rond het dwarsdoorsnijdende thema Digitalisering en Informatisering. In september zijn antwoorden gegeven op vragen rond prioriteiten voor komend halfjaar en recent over de onderbouwing van de benodigde investering.
 

BIM Loket Kennisdag: de sector moet snoeien om te bloeien!

Levendig debat over informatisering en leiderschap op 6 oktober

De grote zaal van Kontakt der Kontinenten in Soesterberg zat vol op 6 oktober. Onze BIM Loket Kennisdag 2017 trok bijna tweehonderd deelnemers, met een stevig BIM-profiel. Net als vorig jaar was de Kennisdag in een mum van tijd uitverkocht, ondanks de grotere zaal. Volgend jaar weer groter? Ook gezien de positieve beoordeling (een 8) lijkt dat een goed idee.Volgens de interactieve BIM-barometer was een derde van de aanwezigen opdrachtgever/overheid, 23 procent werkte bij een ingenieursbureau, en 22 procent was bouwer. Fabrikanten/ toeleveranciers, architecten en installateurs vormden samen bijna een kwart van het deelnemersveld. Tweederde van de aanwezigen was naar eigen zeggen zeer ervaren of zelfs BIM-expert binnen de eigen organisatie. Er bleken ook veel directeuren in de zaal te zitten. De B&U was dominant, maar ook GWW en ruimtelijke omgeving waren met tientallen aanwezigen goed vertegenwoordigd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de volgende keer een grotere delegatie vanuit de IT- en softwarehoek nog wenselijk is.

Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, zette de toon voor de dag. Het klimaatverdrag van Parijs stelt ons voor de opgave van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Hij rekende ons voor dat de bouw verantwoordelijk is voor 40% van die doelstelling. Dat vergt een veel hogere productiviteit en bundeling en versterking van kennis. Er moet nu echt werk worden gemaakt van digitalisering en informatisering van de gebouwde omgeving! Dat vraagt om regie en vaart erin houden. Wientjes gaf desgevraagd aan dat hij graag actief betrokken wordt om te komen tot de noodzakelijke versnelling.

Lees het uitgebreide verslag van de BIM Loket Kennisdag 2017.
 
 

Succesvolle BuildingSMART International Summit, London 2017

De BIM-wereld bijeen in Londen, waaronder veel Dutchies

Van 30 oktober tot en met 2 november vond in Londen de bSI summit plaats. Het bSI netwerk groeit, wat ook bleek uit de uitverkochte summit. Op de eerste, plenaire dag waren zo’n 300 experts vanuit de hele wereld bijeen. Liming Sheng (China Railway) ging in op Open BIM in China’s spoorwegprogramma. Mark Bew lichtte de Digital Built Britain strategie toe en relateerde open BIM standaarden aan smart cities. Anne Kemp sprak over de status van open BIM in de UK, waarbij zij het nieuws aankondigde dat de UK BIM Alliance en buildingSMART UK & Ireland zich gaan samenvoegen. Een openhartig verhaal waarin zij – als voorzitter van beide partijen – de leerervaringen beschreef. Ze benadrukte gezamenlijke kernwaarden, waaronder transparantie, inclusief denken en respect, en motieven als het niet dubbel geld op willen halen in de sector. In de middag vond een interessant paneldebat plaats met de Room Leaders van het bSI Standards programme, waarin “onze” Alex Worp van Schiphol (Airport Room) opriep tot meer kennisdeling. Een forse Nederlandse delegatie was aanwezig deze week om kennis te brengen en te halen, waarover vooraf afstemming plaatsvond via buildingSMART Benelux.
 

Praktijkbijeenkomst BIM basis ILS op 27 november in Oss

Wissel praktijkervaringen en ideeën uit met andere gebruikers

Op maandag 27 november vindt in Dome-X in Oss een verdiepingssessie voor gebruikers van de BIM basis ILS plaats. De bijeenkomst geeft een vervolg aan de drukbezochte gebruikersdag in juni. Deelnemers kunnen hun kennis van de BIM basis ILS verdiepen, en meedenken over vervolgstappen in de ontwikkeling ervan. Praktijkervaringen en behoefte aan ondersteuning of uitleg staan centraal. De ochtend wordt georganiseerd door buildingSMART Benelux, in samenwerking met enkele kartrekkers en het BIM Loket. De locatie is Dome-X in Oss. Ga voor meer informatie en gratis inschrijving naar de registratiepagina.

De BIM basis ILS vormt een set van afspraken die als basis dienen voor het werken met modellen.  Inmiddels wordt de BIM basis ILS toegepast door een grote groep gebruikers. Deze groep vertegenwoordigt een verscheidenheid aan partijen die op een moment betrokken zijn bij de levenscyclus van een bouwwerk. De adoptie is groot en nog steeds groeiende, maar tegelijkertijd is er behoefte aan verdieping. Logisch ook, omdat de eerste ervaringen inmiddels zijn opgedaan. Naarmate de kennis over het onderwerp toeneemt, groeit tevens de behoefte aan een verdieping op de huidige BIM basis ILS.
 

Welke software gebruikt open BIM-standaarden?

U vindt het (binnenkort) op vergelijkbimsoftware.nl

Om open BIM-standaarden te gebruiken, bent u als gebruiker aangewezen op beschikbare implementaties in software. Maar hoe weet u in welke software de voor u relevante standaarden zijn geïmplementeerd? Het BIM Loket lanceert daarom een online databank van BIM-gerelateerde softwareproducten. Hiermee krijgen gebruikers zicht op beschikbare implementaties van open BIM-standaarden. De ontwikkeling wordt mede gefinancierd door het Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken.

U vindt een bètaversie van de databank op vergelijkbimsoftware.nl. Deze website is volledig functioneel, maar zal de komende maanden nog verder worden ontwikkeld, op basis van de ervaring die we met deze versie opdoen. Het aantal deelnemende leveranciers en ingevoerde softwarepakketten wordt de komende tijd uitgebreid. Neem eens een kijkje en laat ons weten wat u ervan vindt! Dat geldt zowel voor gebruikers als voor softwareleveranciers. Nieuwe softwareleveranciers of -ontwikkelaars nodigen we van harte uit om hun software aan te melden.
 

Hoe open zijn onze open BIM-standaarden?

Openheid standaarden gescoord op 10 criteria

Open BIM-standaarden bevorderen de uitwisselbaarheid van data tussen verschillende informatiesystemen (interoperabiliteit). Het kenmerk van een open standaard is open en transparant beheer. Dat wil zeggen dat iedereen de standaard kan gebruiken, en zich in zekere mate kan bemoeien met de ontwikkeling. Zo kan een gebruiker actief zijn in een van de werkgroepen of wensen kenbaar te maken bij openbare consultaties. Het beheerproces rond een open standaard voorziet in laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen vanwege intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie.

De openheid van een standaard is niet binair weer te geven: open of niet. Wel zijn verschillende openheidaspecten (requirements) te geven. Ken Krechmer heeft hiervoor een model ontwikkeld waarin hij 10 openheidsaspecten vanuit verschillende gezichtspunten op standaarden meet. De criteria in het model van Krechmer zijn in het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) van het Forum Standaardisatie verder uitgewerkt in variabelen per criteria waaraan scores kunnen worden toegekend; dat maakt openheid tussen standaarden ook vergelijkbaar. In onderstaande tabel zijn de scores weergegeven van iedere standaard die bij het BIM Loket in beheer is. De beheerders van de standaard hebben deze gescoord op een schaal van 0 tot 2. CB-NL is recent gepubliceerd en in gebruik genomen, en scoort daardoor op een aantal aspecten wat lager dan andere standaarden.

Voor een uitgebreide toelichting op de criteria, download het document Meting openheid open BIM-standaarden.
 

Digitaal archiveren: waarom, wat en hoe?

Kenniskaart over borgen informatie in BIM-omgeving in voorbereiding

Hoe breng je de werelden van archief en bouw, van overheid en markt bij elkaar en hoe stem je bestaande initiatieven, zoals de ontwikkeling van het gebouwdossier, op elkaar af? Experts vanuit de overheid en de markt ontmoetten elkaar vorige maand op De Bouwcampus in een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep ‘Digitaal Archiveren’ vanuit het project dat hiervoor is gestart. Zij kwamen bijeen om kennis te delen over digitaal archiveren: wat is nu al mogelijk en hoe doe je dat dan?

Deze eerste bijeenkomst was bedoeld als kennismaking, en om samen een gemeenschappelijk doel te verkennen. Door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en mogelijkheden werk je efficiënt en vermijd je dubbels. In een volgende bijeenkomst wordt een concept Kenniskaart rond digitaal archiveren (de IST-situatie) en een doorkijk naar de toekomst (de SOLL-situatie) besproken. De datum van deze tweede bijeenkomst is nog niet bekend. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Meld uw belangstelling via info@bimloket.nl.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en de presentaties vindt u hier.
 

Praktijkgebruik VISI bij overheid in cijfers (2017)

Duizenden VISI-transacties per maand

De VISI-standaard richt zich op de formele communicatie tussen partijen in de bouwsector, zowel grond-, weg- en waterbouw, de burger- & utiliteitsbouw als de installatiebranche. Met VISI kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren. Dat klinkt veelbelovend, en dat is het ook. Maar hoeveel wordt VISI nu eigenlijk in de praktijk toegepast?

Het Forum Standaardisatie publiceert jaarlijks een Monitor Open Standaardenbeleid. Deze laat zien of het 'pas toe of leg uit'-principe door overheidsorganisaties wordt nageleefd, en in hoeverre de standaarden op deze lijst worden toegepast. De monitor geeft inzicht in het gebruik van individuele standaarden (uitsluitend) bij overheidsorganisaties, waaronder VISI.  

In de eerste 9 maanden van 2017 hebben 90 publieke opdrachtgevers VISI toegepast. In totaal vonden 169.465 transacties plaats, waarbij 260.891 berichten en 224.739 bijlagen werden uitgewisseld. Deze aantallen betreffen de transacties die door opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen, landelijke overheid) zijn geïnitieerd. Het daadwerkelijke gebruik van VISI bouwbreed ligt nog veel hoger. Tegenwoordig worden veel UAV-GC-projecten met VISI gedaan, waarbij de meeste communicatie door de opdrachtnemers wordt geïnitieerd. Verder zijn ook commerciële opdrachtgevers (denk aan woningcorporaties) niet in de data meegenomen. Naar schatting is het gebruik van VISI sectorbreed (GWW) sinds vorig jaar met 70% toegenomen.
 

BIM in de installatiebranche. Afwachten of doorpakken?

BIM praktijkdag installatie op 7 december in de Jaarbeurs

De digitalisering in bouw en installatie zet in hoog tempo door. Maar veel installatiebedrijven en hun toeleveranciers kijken nog de kat uit de boom. Voor hen is de BIM praktijkdag installatie in het leven geroepen, die op 7 december voor de tweede keer plaatsvindt. Net als bij de reguliere BIM praktijkdag staan concrete projecten en praktijkervaring centraal in het programma. Ervaringsdeskundigen en pionierende installateurs, adviseurs en fabrikanten delen hun inzichten en praktijkcases.

Meer informatie en deelname…
 

Internationale GEO | Design + BIM conferentie op 23-24 november 2017

GeoBIM Europe en GeoDesign Summit Europe bundelen krachten

De jaarlijkse internationale GeoBIM Europe conferentie heeft de krachten gebundeld met de GeoDesign Summit Europe. Op 23 en 24 november vindt in het Novotel in Amsterdam de geïntegreerde GEO|Design + BIM conferentie plaats. De combinatie van beide platforms leidt tot een nog interessanter spectrum van onderwerpen, variërend van ontwerp, engineering, realisatie tot beheer en van ruimtelijke analyse tot planvorming. Het BIM Loket is als strategisch partner bij de conferentie betrokken. Het BIM Loket verzorgt een workshop gewijd aan open standaarden in de internationale context. GeoBIM Europe is al enkele jaren een interessante ontmoetingsplaats voor de werelden van BIM en geo-informatie. Geo en BIM hebben als rode draad de i van informatie, die vanuit verschillende invalshoeken (GIS, BIM, assetmanagement) samenkomt. Het deelnemersveld omvat experts uit diverse Europese landen, maar ook uit onder meer de VS, Canada, Singapore en India.

Meer informatie en deelname...
 

Kort nieuws

SALES standaard breidt uit met Pdrie
Raab Karcher en Admicom dragen de door hen ontwikkelde softwarekoppeling Pdrie over aan Ketenstandaard Bouw & Installatie. Pdrie maakt mogelijk dat product- en prijsinformatie van de toeleverancier altijd real-time beschikbaar zijn in het eigen softwareprogramma van het bouwbedrijf. Met de overdracht van Pdrie aan Ketenstandaard wordt de toepassing onderdeel van de SALES standaard voor elektronische communicatie in de bouw- en installatiesector. Door het beheer van Pdrie in handen te leggen van een onafhankelijke partij is de verwachting dat meer toeleveranciers hun prijs- en productinformatie via de toepassing aanbieden en dat deze op veel bredere schaal wordt ingebouwd in softwarepakketten voor bouwbedrijven.
Lees het volledige bericht op de Ketenstandaard website.
 

Agenda

10 november 2017
Dialoogtafels BIM Loket GWW & B&U (op uitnodiging)
De Bouwcampus, Delft

16 november 2017
Jaarcongres ECP
Fokker Terminal, Den Haag
website

21-22 november 2017
GeoBuzz
1931 in ’s-Hertogenbosch
website

23-24 november 2017
GEO|Design + BIM
Novotel Amsterdam
website

27 november 2017
Praktijkbijeenkomst BIM basis ILS
Dome-X in Oss
inschrijven

14 december 2017
Raad van Toezicht BIM Loket

7 december 2017
BIM praktijkdag installatie
Jaarbeurs, Utrecht
website

26-29 maart 2018
bSI Summit
Parijs
website
 
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015-2017 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen