Copy
Betreft: Uitnodiging Hackathon ‘Narratieve Kwaliteitsinformatie Verpleeghuiszorg’

 
View this email in your browser
Beste genodigde,

Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst van de hackathon ‘Narratieve Kwaliteitsinformatie Verpleeghuiszorg’ op dinsdag 12 februari 2019. Deze hackathon wordt vanuit het Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) door Zorginstituut Nederland en de partners binnen het programma georganiseerd. Het doel van KIK-V is de informatievoorziening over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Goede informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg helpt zorgaanbieders, zorgkantoren en andere partijen samen de zorg te verbeteren.

De eerste bijeenkomst van de hackathon staat in het teken van informeren, inspireren en kennismaken met andere deelnemers. Op deze dag worden professionals uit verschillende disciplines (wetenschap, techniek, proces en/of praktijk) samengebracht om tijdens de tweede bijeenkomst op vrijdag 15 februari 2019 samen een ontwerpvoorstel op te stellen aangaande het gebruik van narratieve informatie als kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg. Hiermee wil het programma KIK-V de mogelijkheden verkennen of en hoe deze informatie op zinvolle wijze (her)gebruikt kan worden en inzicht kan geven in de kwaliteit van verpleeghuiszorg ten behoeve van de burger en zorgprofessionals.
 

Locatie

NEMO Science Museum
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam

De tweede bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari van 9.00 tot 19.00 op dezelfde locatie. Op deze dag werken de deelnemers in samenwerkingsverband aan een ontwerpvoorstel aangaande het gebruik van narratieve informatie als informatiebron voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Dit ontwerpvoorstel dient niet alleen praktisch en technisch realiseerbaar te zijn, maar zal ook inhoudelijk en wetenschappelijk onderbouwd moeten worden, passend binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Een beoordelingsteam selecteert aan het eind van deze bijeenkomst het beste voorstel, dat in de vervolgperiode nader uitgewerkt kan worden. Meer informatie hierover volgt tijdens de eerste bijeenkomst.
 

Deelnemers

Voor de hackathon nodigen wij professionals uit de wetenschap, de techniek en proces en/of praktijk uit. Door deze expertises samen te brengen, beogen we dat de ontwerpvoorstellen die samen ontwikkeld worden, voldoen aan de gestelde eisen.
 

Aanmelding

Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze eerste bijeenkomst? Dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 1 februari met max. 3 personen per organisatie aanmelden via de onderstaande link. Aanmelding betekent aanwezigheid gedurende de hele dag.
 
Aanmelding eerste bijeenkomst - 12 februari
Voor de tweede bijeenkomst kunt u zich vanaf 12 februari ter plekke inschrijven of via het e-mailadres: InfoKIKV@ZINL.nl. U dient zich in samenwerkingsverband met andere partijen in te schrijven voor deze bijeenkomst. Inschrijving sluit op woensdag 13 februari om 12.00 uur. Maximaal 5 samenwerkingsverbanden zullen worden uitgenodigd voor de tweede bijeenkomst op basis van o.a. diversiteit in expertise en een korte motivatie. De selectiecriteria voor de tweede bijeenkomst worden voorafgaand aan de eerste bijeenkomst toegestuurd.

 

Informatiepakket

Dit document biedt een overzicht van trends, ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van narratieve kwaliteitsinformatie in de zorg. Het overzicht dient als inspiratie voor partijen die gaan deelnemen aan de hackathon. Hier treft u ook meer informatie over de aanleiding, de doelstelling en het gewenste resultaat van de hackathon. Het informatiepakket is samengesteld in samenwerking met KPMG en Data Science Lab.
 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.
 
Heeft u inhoudelijke vragen over deze bijeenkomsten? Neem dan contact op met: InfoKIKV@ZINL.nl
 
Tweet
Deel
Foto minister Bruno Bruins: beeld Arenda Oomen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zorginstituut Nederland · Willem Dudokhof 1 · Diemen, Noord Holland 1112 ZA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp