Copy
Ggo's anno 2018

Debat: Ggo's anno 2018

Debat op 25 mei 2018
Paleis der Academiën, Brussel
Duwt de huidige regelgeving omtrent ggo's de technologie in handen van multinationals? Biedt ggo-technologie het antwoord op de uitdaging de groeiende wereldbevolking duurzaam te voeden? Debatteer mee over het toekomstige ggo-beleid.
Op 25 mei wordt het Standpunt "Ggo's anno 2018. Tijd voor een grondige herziening" voorgesteld, gevolgd door een debat. Hoofdauteur Godelieve Gheysen licht het Standpunt en de aanbevelingen toe, sprekers Filip Rolland en Joost Dessein reageren. Greet Riebbels modereert het debat tussen sprekers, auteurs en het aanwezige publiek.

Deelname is gratis, registreer online.

PROGRAMMA


16:00  Inleiding: het Standpunt
Godelieve Gheysen, KVAB

16:30  Waarom zijn ggo's zo controversieel?
Filip Rolland, KU Leuven

16:50  Natuurlijk gaat het ggo-debat niet over ggo's. Reflecties over het ggo-debat vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief
Joost Dessein, ILVO

17:10 Paneldebat
Moderator: Greet Riebbels, ILVO
Panelleden: Godelieve Gheysen, Joost Dessein, Filip Rolland, René Custers, Dirk Inzé, Dominique Van Der Straeten

17:50 Slotwoord

18:00 Receptie

 

Inschrijven (gratis)
Bedankt om deze uitnodiging te verspreiden binnen uw netwerk.
Standpunt: Ggo's anno 2018. Tijd voor een grondige herziening.

Een van de grootste uitdagingen in de 21ste eeuw is het op een meer duurzame wijze voeden van een nog steeds groeiende wereldbevolking. Ggo-technologie wordt in deze context vaak genoemd, vreemd genoeg enerzijds als deel van de oplossing maar anderzijds ook als obstakel dat een oplossing in de weg staat. De reden voor deze tegenstelling is dat de discussie meestal over andere elementen gaat dan de ggo’s zelf. Ze gaat bijvoorbeeld over monoculturen, herbicidengebruik of over negatieve gevolgen van de ggo-regelgeving. De regelgeving duwt de technologie immers in handen van kapitaalkrachtige multinationale bedrijven en beperkt in bepaalde gevallen het aantal rassen dat op de markt kan worden gebracht.

Bovendien zetten nieuwe technieken zoals genome editing de regelgeving onder druk. In veel gevallen leiden deze nieuwe technieken tot planten die ook als gevolg van klassieke veredeling kunnen ontstaan. Als we een grotere diversiteit aan zaadbedrijven en aan robuuste rassen willen om de landbouw duurzamer te maken, dan is het hoog tijd om wat we in de afgelopen decennia over ggo-technologie hebben geleerd in de Europese regelgeving te verwerken.
Dit standpunt geeft inzicht in de ggo-technologie en -regelgeving en besluit met aanbevelingen voor toekomstig beleid.
Kunt u niet aanwezig zijn op de Standpuntvoorstelling? Lees het Standpunt online vanaf 25 mei en/of bestel een gratis exemplaar online.
Met steun van:


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KVAB · Hertogsstraat 1 · 1000 Brussel · Brussel 1000 · Belgium